Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Veiste sõratervise kool (teooriaõpe veebipõhiselt + praktika)

1. juuli 2020 - 7. juuli 2020

Viiepäevane koolitus
1.-3. juuli teoreetiline õppetöö toimub veebipõhiselt
6.-7. juuli toimub praktika Eerika Farm OÜ-s (Aretuse 6, Märja, Tähtvere vald, Tartu maakond), kulgemine farmi osaleja oma transpordiga.

Õppejõud

Hertta Maikki Elise Pirkkalainen, praktik, loomaarsti kogemus EMÜ-s aastast 2012

Kalmer Kalmus, EMÜ kliinilise veterinaarmeditsiini õppetool, peaspetsialist

Vahur Mahla, praktik, Pacavs OÜ

Koolituse sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 vahenditest ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Osalemissoovi korral on kindlasti vajalik eelnevalt registreeruda.
Lähem info ja registreerumine vt. SIIT

Korraldaja
Eesti Maaülikooli avatud ülikool​
Kreutzwaldi 56/1 (III korrus, ruumid 303-306),
51006 Tartu
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 5344 1844
e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo