Avaldatud: 4. aprill 2016Kategooriad: Uudised

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PRESSITEADE
Tartu, 4. aprill 2016

Väikesed põllumajandusettevõtted saavad toetust taotleda

4.-11. aprillil võtab PRIA vastu väikeste põllumajandusettevõtete arendamise toetustaotlusi, mille maksmiseks on eelarves 5 miljonit eurot.  

Maaelu arengukava 2014-2020 (MAK) meetme 6.3 toetust saavad taotleda  põllumajanduslikud väikeettevõtjad, kes on tegutsenud vähemalt kaks majandusaastat. Meetme määruses on sätestatud ka nõuded ettevõtte müügitulule taotlemise aastale eelnenud kahel majandusaastal. Üks ettevõte võib programmperioodi 2014-2020 jooksul saada kokku kuni 15 000 eurot käesoleva meetme toetust. 

Milliste kulutuste jaoks saab toetust kasutada, sätestab samuti määrus. Toetatavad on väga erinevad tegevused, nende kohta tuleb taotlejal koostada äriplaan. Vähemalt 50%  selles kavandatud tegevuste maksumusest tuleb kasutada investeeringu(te) jaoks.

Taotlejatelt ei nõuta rahalist omaosalust, aga selle olemasolu annab taotluste hindamisel lisapunkte. Hindamine toimub määruses kirjeldatud hindamiskriteeriumide põhjal ning toetuse saamiseks peab taotlus koguma vähemalt 14 hindepunkti.

Taotlusi saab esitada ainult elektroonselt uue e-PRIA kaudu. Eeltäidetud taotlused  saab ära esitada samuti alates  4. aprillist. PRIA kodulehel on toetust ja taotlemist tutvustavad juhised; vajadusel saab abi infotelefonil 737 7678 ja PRIA maakondlikest teenindusbüroodest. Büroodes on ka kliendiarvutid e-PRIA kasutamiseks.

Otsused taotluste rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta teeb PRIA hiljemalt 20. juuniks.

Toetuse eesmärgiks on väikeste põllumajandusettevõtete põhivara moderniseerimine ning nende majandusliku toimimise parandamine. Meedet rahastatakse Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist ja Eesti riigieelarvest, käimasolevaks MAKi  perioodiks on selleks planeeritud kokku 30 mln eurot.

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/