Infopäev “Toiduohutuse õigusaktid” Jõhvis, 1.11.2019 (venekeelse tõlkega!)

Loading Sündmused

Eesti Toiduainetööstuse Liit korraldab koostöös Maaeluministeeriumiga infopäeva toitu käitlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toiduohutuse alaseid õigusakte. Räägime lähiajal jõustuvatest, vastuvõtmise või aruteluetapis olevatest nõuetest ja kohustustest. Ettekandeid teevad ja küsimustele vastavad Maaeluministeeriumi vastava valdkonna spetsialistid.

Ettekanded on eesti keeles järeltõlkega vene keelde!

 

9:30–10:00     Osalejate registreerimine, tervituskohv

10:00-10:05       Avamine, sissejuhatus infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–11:15  Põllumajanduse ja kalanduse arengukava (PÕKA), tegevussuund toiduohutus

Katrin Lõhmus, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo juhataja

11:15–12:30    Toiduseaduse ja selle rakendusaktide muutmine, mõju toidukäitlejatele

Elsa Peipman, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo nõunik

Katrin Kempi, Maaeluministeeriumi toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo peaspetsialist

12:30-12:45       Arutelu, küsimused-vastused

12:45-13:30       Lõuna

13:30-14:15    Uuest ametliku kontrolli määrusest tulenevad muudatused, mõju toidukäitlejatele

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

14:15-15:00    Toidualase teabega seotud muudatused. Päritolunõuded, kui vabatahtlik päritoluteave eksitab

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

15:00-15:15     Virgutuspaus

15:15-16:15    Arengud toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete valdkonnas

Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

16:15-16:50    Uut toidu saasteainete valdkonnas

Maia Radin, Maaeluministeeriumi toiduohutuse keemilise ja bioloogilise ohutuse büroo juhataja

16:50-17:00   Arutelu, küsimused-vastused. Infopäeva lõpp

Lae alla päevakava

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

Täpsem info ja registreerumine: https://toiduteave.ee/infopaev-1-11-19-tartus-toiduohutuse-oigusaktid/

Lisainfo: info@toiduteave.ee

MAK_logo