Avaldatud: 15. august 2013Kategooriad: Uudised

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant avalik pöördumine X Maapäeval MAK 2014–2020 teemadel riigikogu maaelukomisjoni, EV valitsuse ja põllumajandusministeeriumi poole.

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant teeb X Maapäeval avaliku pöördumise seoses maaelu arengukava 2014-2020 eelnõuga. Meie kogukondade hinnangul ei edenda kavandatavad meetmed maapiirkondade ettevõtlust ja ettevõtlikkust piisavalt ja ei aita kaasa töökohtade loomisele. MAK meetmetest on kõrvale jäetud alustava mittepõllumajandusliku ettevõtluse toetamine.

Me ei saa nõustuda eelnõus kajastuvate suurte põllumajandusettevõtete huvide ebaproportsionaalse esindatusega. Vaatamata huvigruppide korduvatele pöördumistele ja põllumajandusministeeriumile tehtud ettepanekutele ei ole MAKs esindatud väikeste ja alternatiivsete ettevõtete huvid, mis ­aitaks luua töökohti, tagamaks linnalistesse piirkondadesse väljarände peatumist.

Külameetme väljajäämine arengukavast on tagasilöök maaelu terviklikule arengule. Seega on külade ootused just suunatud LEADER-programmile. Et tagada kohaliku algatuse hoidmist, on äärmiselt oluline LEADER-meetme vahendite kiirelt kasutusse rakendamine ja valdkondade laiendamine. See on ainuke regionaalset mõõdet hõlmav toetusmeede ja meede, mis baseerub kolme sektori vahelisel koostööl.

LEADER-programm on ainuke võimalus toetada alustavat uut mikroettevõtlust maapiirkonnas, seadmata sellele ülikiire kasvu ja suure ekspordi potentsiaali nõudeid.

Maaelu ei põhine üksnes põllumajandusel ja suurtootmisel, vaid ka seda toetaval mittepõllumajanduslikul väikeettevõtlusel ja kogukondlikul ühistegevusel. Meie kõigi ühine eesmärk on tugevdada ja mitmekesistada maamajandust ning aidata kaasa maapiirkondade tasakaalustatud arengule.

Juhatuse esimees Tõnu Leitsmaa liikumise Kodukant juhatuse nimel
Virumaa Teataja, 15.08.2013
 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/