Avaldatud: 21. aprill 2014Kategooriad: Uudised

Kuna ühise põllumajanduspolii­tika reformi läbirääkimised Eu­roopa Liidus võtsid aega plaa­nitust kauem, kujuneb maaelu arengukava 2014-2020 esime­ne aasta maaelu toetuste puhul n-ö vaheaastaks. Teatud meet­mete raames antakse toetust siis­ki ka tänavu.

ELi ühise põllumajanduspolii­tika reformi läbirääkimised alga­sid juba 2011. aastal õigusakti­de eelnõude esitamisega Euroo­pa Komisjoni poolt. Kokkulepete­le alusaktide osas jõuti Euroopa Komisjoni, Parlamendi ja Nõu­kogu vahel alles 2013. aasta lõ­puks. Sellega pole uue program-miperioodi õiguslik raamistik ELi tasandil veel paigas – lisaks tuleb lähikuudel vastu võtta terve hulk rakendus-ja delegeeritud akte.

Maaelu arengukava heaks kiidetud aasta lõpuks

Kuivõrd ELis pole maaelu aren­gu toetuste õiguslik raamistik lõplikult paigas, mõjutab see ka maaeluarengukava 2014-2020 (MAK) koostamist ning toetuste andmiseks vajalike siseriiklike õi­gusaktide ettevalmistamist. MAK 2014-2020 koostamisel jõudsi­me olulise tähiseni 2013. aasta lõpus, kui arengukava osas toi­mus avalik konsultatsioon.

Lähiajal otsustatakse aren­gukava rahastamisega seondu­vad lõplikud detailid ning seejä­rel on arengukava võimalik esi­tada vabariigi valitsusele heaks­kiitmiseks ja saame alustada läbirääkimisi Euroopa Komisjoniga. Kõige varem on Euroopa Komis­joni heakskiit maaelu arenguka­vale võimalik saada 2014. aasta lõpuks. Seega tänavu uue programmiperioodi meetmed suure tõenäosusega veel ei käivitu.

2014. aastal mõned toetused jätkuvad

See kõik ei tähenda, et 2014. aas­tal üldse maaelutoetusi ei antaks. Tänavu toimuvad taotlusvoorud nende meetmete raames, kus on veel järele jäänud perioodi 2007-2013 vahendeid (tabel 1). 

Lisaks pikendatakse 2007-2013 perioodi pindala-ja loomapõhiste toetusskeemide kohus­tusi käesoleva perioodi reeglite ja toetusmääradega 2014. aasta lõpuni (kui taotleja selleks soovi avaldab). Pikendust plaanitakse meetmete puhul, mis jätkuvad ka uuel perioodil (tabel 2). 

Marko Gorban, põllumajandus­ministeeriumi maaelu arengu osakonna juhataja,  
Maaleht (Messileht), 17.04.2014

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/