Avaldatud: 2. jaanuar 2013Kategooriad: Uudised

Seeder šokeeris ettevõtjaid ootamatu maksutõusuga 

Järelevalvetasu tõusu sepitseti põlluma­jandusministeeriumis jõulurahu varjus.

Ettevõtjad süüdistavad põllu­majandusminister Helir-Valdor Seederit valitsemise hea tava rikkumises, sest minister taotleb ootamatult veterinaar­ameti järelevalvetasude tõst­mist alates 1. jaanuarist küm­nendiku võrra ehk 10,3 euroni tunnis.

Kui rahandusministeerium kooskõlastab Seederi soovi, kujuneb järelevalvetasudest kõige kiiremini kasvav koor­mis – alates 2011. aastast on hind tõusnud juba kolmandi­ku võrra.

Ettevõtjate harja ajab puna­seks asjaolu, et minister asus hinnatõusu taotlema talvepuhkuste ja jõulupühade eel 21. detsembril ja ettevõtjatega läbi rääkimata.

“Viis, kuidas otseselt ettevõt­jaid puudutavat eelnõu praegu on menetletud, ei ole kindlas­ti kooskõlas vabariigi valitsu­ses heaks kiidetud kaasamise hea tavaga," seisab kaubandus-tööstuskoja peadirektori Madis Paitsi ja toiduainetetöös­tuse liidu juhataja Sirje Potisepa kirjas Seederile. „Leiame, et praegu, kus tasusid tõste­taks juba mõne päeva pärast, tuleks õiguskindluse printsii­pi arvestades sellest loobuda."

Möönab ebaõiglust

Minister ja veterinaarame­ti juht kaitsevad hinnatõusu põhjendusega, et uus hind määratakse detsembris selguvate lõppeva aasta kulu­de järgi.

Järgmiseks aastaks ei saa me enam midagi muuta, sest järelevalvetasud kehtesta­takse Euroopa Liidu ühtse põllumajanduspoliitika jär­gi," ütles Seeder. „Ma usal­dan veterinaarameti esitatud arvutusi. Me ei saa kehtesta­da tegelikest kuludest väikse­maid tasusid, mis oleks eba­seaduslik riigiabi."

Seeder lubas aga uuel aas­tal algatada toiduseaduse ja veterinaarkorralduse seadu­se muutmise, et edaspidi tõsta järelevalvetasusid praegusest vähem. "Seadustes määratud metoodika tuleks üle vaadata, et määrata 2014. aastal tasusid teistel alustel," märkis ta. „Ma ei tea praegu, mida täpselt muuta, aga senine tõus näib tõepoolest ebaõiglane."

Veterinaaramet kogus täna­vu järelevalvetasudega ettevõt­jatelt ligi 200 000 eurot, mis moodustab viiendiku asutu­se korjatavatest tasudest. „Me soovime saada juurde vaid ligi 20 000 eurot, mille mõju ette­võtlusele on tühine," lausus ameti juht Ago Pärtel. „Ettevõtjate hirm, et tasude tõstmi­se järel oleme huvitatud lauskontrollimisest, ei pea paika, sest suudame hoida vaid kriisiaegsete kärbetega saavutatud taset ning tegutseme ainult riskihinnangute põhjal."

Eilseks ei olnud rahandus­ministeerium järelevalvetasude tõusu veel kooskõlastanud.

Hinnatõus

• 2011. aastal oli veterinaar­ameti järelevalve tunnitasu määr 7,73 eurot.

• 2012. aastal 9,40 eurot.

• 2013. aasta plaanitav tunni­tasu määr on 10,30 eurot.

Allikas: Eesti kaubandus-tööstuskoda

Andres Reimer, Eesti Päevaleht (LP), 29.12.2012
 

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/