Konsulendid

Konsulendid2018-11-13T14:37:13+00:00

Konsulent on spetsialist, kes tegeleb nõuandetegevusega maaelu arengu ja põllumajanduse valdkonnas. Ta nõustab üksikkliente, gruppe, organisatsioone, huvirühmi, kogukondi maaelu arenguga seotud valdkonnas üldisematel või spetsialiseeritud küsimustes.

Nõuandesüsteemi kuuluvad konsulendid on läbinud Maamajanduse Infokeskuse juures asuva kutsekomisjoni, kus hinnatakse konsulendiks soovijaid kutseseadusest ja kutsestandardist lähtuvalt. Lisaks täiendavad konsulendid ennast pidevalt koolitustel ja teadusasutustega koostööd tehes. Kindlasti on üheks nõuandesüsteemis tegutseva konsulendi eeliseks hea informeeritus päevakohase teabega, sest läbi koordineeriva keskuse toimub tihe infovahetus erinevatelt organisatsioonidelt saadud infoga. Veel on meie konsulentide eeliseks sõltumatu nõuanne, sest konsulentide huvi on Teile võimalikult kvaliteetset nõu anda, sealjuures sisendite reklaamimisega mitte tegeleda.

13.11.2018. a. seisuga oli kutsetunnistust omavaid konsulente 137  (sh. maaettevõtluses-finantsmajanduses 32,  loomakasvatuses 21, taimekasvatuses 17, metsanduses 45 ja teistes maaelu puudutavates valdkondades 22).

Kui tunned huvi ka ise konsulendiks saamise vastu, siis palun tutvu Maamajanduse Infokeskuse lehega (http://www.maainfo.ee/index.php?page=8). Konsulendid spetsialiseeruvad nõuandetööks põhiliselt järgmistes valdkondades või alavaldkondades või ka mitmes valdkonnas:

 • maaettevõtlus ja finantsmajandus;
 • loomakasvatus (sh mahetootmine ja saaduste esmatöötlemine);
 • taimekasvatus (sh mahetootmine ja saaduste esmatöötlemine;
 • aiandus (sh mahetootmine ja saaduste esmatöötlemine);
 • metsamajandus
 • kalandus (sh saaduste esmatöötlemine);
 • vesiviljelus (sh saaduste esmatöötlemine);
 • põllumajanduslikud ehitised;
 • põllumajandustehnoloogiad;
 • maaparandus;
 • mesindus (sh mahetootmine ja saaduste esmatöötlemine)
 • kogukonna areng;
 • maaettevõtlus;
 • lamba- ja kitsekasvatus;
 • veisekasvatus;
 • hobusekasvatus;
 • karusloomakasvatus;
 • keskkonnakaitse ja loodushoid.

Toetatavat nõuannet pakkuvate konsulentidega ja nõustajatega on võimalik ühendust võtta otsides siit endale piirkonna või valdkonna järgi sobiva kontakti.