Avaldatud: 13. juuli 2017Kategooriad: Uudised

EESTI PÕLLUMAJANDUS-KAUBANDUSKODA
PRESSITEADE
13. juuli 2017

Põllumajanduskoda kutsub põllumehi ja mesinikke üles tegema tihedat koostööd

Põllumeeste ja mesinike tihe koostöö ning kehtestatud reeglite hoolas järgimine on väga oluline, et ära hoida taimekaitsetöödel tekkivaid võimalikke ohte  mesilastele, ümbritsevale loodusele ja inimeste tervisele, leiti täna Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkonna koosolekul. Põllumajanduskoda mõistab mesinike ja avalikkuse suurt muret mesilaste hea käekäigu pärast.

„Selleks, et kasvatada põllukultuure jätkusuutlikult ja kooskõlas ümbritseva keskkonnaga, on äärmiselt oluline väga tähelepanelikult jälgida taimekaitsetöödele kehtestatud reegleid ja piiranguid,“ rõhutas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus

Sõrmuse sõnul on koja ja selle liikmeks olevate põllumeeste ning mesinike jaoks väga oluline nii Eesti mee- kui laiemalt toidutootmise jätkusuutlikkus ja areng. Selleks on kriitilise tähtsusega põllumeeste ja mesinike tihe koostöö ning vastastikune teavitamine nii mesitarude asukohast kui ka teostatavatest taimekaitsetöödest.

Viimasel ajal mõnedes mesilates toimunud mesilaste ootamatu ja suure suremuse põhjused tuleb kiiresti välja selgitada. Kui tekkinud olukorra on põhjustanud taimekaitsevahendite väär kasutamine, siis on kahtlemata oluline tehtud vigadest õppida, et edaspidi uusi juhtumeid vältida. Seetõttu kutsumegi kõiki põllumehi üles äärmisele hoolikusele ja tähelepanelikkusele ning mesinikke avatud koostööle mesilate naabruses tegutsevate põllumeestega.

Täna Tallinnas kogunenud Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja teraviljatoimkond arutas olukorda seoses viimasel ajal aset leidnud mesilaste hukkumisjuhtumitega Eestis ning väljendas kujunenud olukorra üle sügavat muret. Arutelu käigus leiti, et vaid mesinike ja taimekasvatajate tihe koostöö ning kõikide taimekaitsele seatud reeglite täpne järgimine suudavad tagada meetootmise ja põllukultuuride kasvatamise jätkusuutlikkuse ja vajaliku kooskõla. Mesilased tolmeldajatena on põllumeeste jaoks väga olulised hea saagi kujunemisel. Tõdeti ka, et kuigi sellel aastal on tingimused taimekaitsetöödeks olnud keerulised, tuleb taimekaitsel arvestada kõikide võimalike asjaoludega, et ära hoida taimekaitsevahendi negatiivne mõju ümbritsevale keskkonnale.

Taimekaitsevahendi kasutaja peab teavitama kavandatavast taimekaitsetööst vähemalt 48 tundi enne taimekaitsevahendiga pritsimise alustamist seda isikut, kes on oma mesila olemasolust teada andnud ja kelle mesilastarud asuvad kuni kahe kilomeetri kaugusel põllust, kus taimekaitsevahendit kavatsetakse kasutada. Teades kavandatavatest taimekaitsetöödest saab mesinik jälgida taimekaitsetööde ajal oma mesilaste tegevust ja vajadusel võtta kasutusele ettevaatusabinõud. Taimekaitsevahendiga on keelatud pritsida ala, millel on õitsvaid taimi, välja arvatud juhul, kui taimekaitsevahendi pakendil on märge, et taimekaitsevahendit võib kasutada taimede õitsemise ja mesilaste lendluse ajal.

Lisainfot ja abimaterjale leiab Põllumajandusameti kodulehelt <http://www.pma.agri.ee/index.php?id=104&sub=132&sub2=958> .
Taimekaitsevahendi kasutaja ja mesinike vahelise vastastikuse teavitamise ja koostöö head tavad leiab EPKK kodulehelt <http://epkk.ee/uudised2/taimekaitsevahendi-kasutaja-ja-mesinike-vahelise-vastastikuse-teavitamise-ja-koostoo-head-tavad/> .

Lisainfo:
Roomet Sõrmus,
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees,
tel 52 058 57,
roomet.sormus@epkk.ee

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/