Maaelu Teadmuskeskus korraldab teadmussiirde pikaajalise programmi raames külastused põllumajandustootjate tulundusühistutesse.

Külastuste eesmärgiks on näidata koostöötegevust ühistutes ning avada ühistute kontseptsiooni ja kasulikkust. Iga külastatav ühistu räägib oma tegemistest – kuidas moodustus, kuidas toimub asjaajamine, liikmed ja ühistu sees toimivad kokkulepped jne.

Külastuste ajad ning registreermine:

  • 28.03 TÜ Farm In Järvamaal -> registreerimine kuni 26.03
  • 26.04 Rakvere Piimaühistu Lääne-Virumaal -> registreermine kuni 24.04
  • 03.05 TÜ Tammejuure mahetalu Läänemaal -> registreerimine kuni 01.05
  • 07.11. Nordic Hemp TÜ Tartumaal -> registreerimine kuni 03.11 kell 16:00
  • 14.11 Eesti Piimatootjate Ühistu -> JÄÄB ÄRA

Ettevõtte külastuste kohtade arv on piiratud!

Lisainfot külastuse kohta on võimalik küsida e-posti aadressil annamarie.reimann@metk.agri.ee

Külastuste sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.