Maaelu Teadmuskeskus korraldab teadmussiirde pikaajalise programmi raames külastused põllumajandustootjate tulundusühistutesse.

Külastuste eesmärgiks on näidata koostöötegevust ühistutes ning avada ühistute kontseptsiooni ja kasulikkust. Iga külastatav ühistu räägib oma tegemistest – kuidas moodustus, kuidas toimub asjaajamine, liikmed ja ühistu sees toimivad kokkulepped jne.

Külastuste ajad ning registreermine:

  • 28.03 TÜ Farm In Järvamaal -> registreerimine kuni 26.03
  • 26.04 Rakvere Piimaühistu Lääne-Virumaa -> registreermine kuni 24.04
  • 11.04 TÜ Kalevite Künnivaod ->
  • 3.05 TÜ Tammejuure mahetalu -> registreerimine kuni 1.05
  • 8.06  -> info tulemas

Ettevõtte külastuste kohtade arv on piiratud!

Lisainfot külastuse kohta on võimalik küsida e-posti aadressil karmen.ibus@metk.agri.ee

Külastuste sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.