Maaelu Teadmuskeskus korraldab nõustamismetoodika koolitusi 

Täienduskoolitus annab mõistmise põllu- ja maamajanduse nõustajale esitatud ootustest, erinevatest rollidest ja iseendaga hakkamasaamisest.
Koolituse erinevad moodulid annavad eelduse konsulendi kutse saamiseks.

Konsulendi töö on pakkuda kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõustamist. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast edastab konsulent kliendile korrastatud teabe ja juhendab klienti, arvestades tema vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid. Konsulent on kursis nõuandesüsteemi, majanduskeskkonna suundumuste ning nende mõjuga Eesti maamajandusele.
Konsulendi töö on enamasti hooajaline, mitmekesine ja rohkele suhtlemisele ning inimsuhetele tuginev.

Nõustajate, konsulentide ja konsultantide kompetentsi arendamise programmide kättesaadavus maapiirkondades on riigiti ja riigiti erinev. CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas) koolitustunnistusi aktsepteeritakse rahvusvaheliselt paljudes Euroopa riikides ja nõustamisorganisatsioonides. CECRA ühendab erinevatest metoodilistest moodulitest koosneva seminarisarja teiste piirkondade nõustamistööga tutvumisega ning pakub sertifikaadi omanikule piiriüleseid võrgustike loomise võimalusi.

Kontakt: Hanna Tamsalu, hanna.tamsalu@metk.agri.ee