Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Seminar „Biomassi väärindamine“

11. veebr. 2020

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) koostöös Eesti Maaülikooliga korraldab Interreg Balic Sea Region projekti „BalticBiomass4Value“ (BB4V) raames põllumajandustootjale suunatud 1-päevast seminari 11. veebruaril. Seminaril anname ülevaate senistest projekti tegevustest (valminud aruanded, sh biomassi väärindamise ärimudelid) ja biomajandusest koostatavas ÜPP strateegiakavas 2021-2027. Lisaks käsitletakse reaalseid näiteid biomassi väärindamise kohta (nt biometaani tootmine).

 

Toimumisaeg: 11. veebruar 2020

Asukoht: Kõo Agro OÜ (Kõo küla, Viljandimaa)

Päevakava:

09:30–10:00 kogunemine, sh tervituskohv

I osa – Sissejuhatus

10:00–10:30  BB4V projekti tutvustus, sh valminud uuringud ja tegevuse A2.3 ehk biomassi väärindamise ärimudelite koostamine kohta ülevaate andmine – Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool

10:30–11:00  Biomajandus MAK 2014-2020 ja ÜPP strateegiakava 2021-2027 kontekstis – Martti Mandel, Maaeluministeerium

11:00–11:30 Biometaani toetused täna ja tulevikuväljavaated – Liisa Mällo, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

11:30–12:15 BB4V edasised tegevused (väljundid, nõustamine) ja arutelu nõustamisvajaduste kohta – Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

12:15–13:15 Lõuna

 

II osa – Näiteid biomassi väärindamise kohta

13:15–14:00 Bioetanooli ja biodiiselkütuse tootmise potentsiaal Eestis – Ain Laidoja, Eesti Biokütuste Ühing

14:00–14:45 Biometaani tootmine Eestis ja selle tulevikuväljavaated ning Biometaan OÜ tutvustus – Ahto Oja, Biometaan OÜ

 

III osa – Ettevõtte külastus

15:00–16:30 Biometaan OÜ ja Mangeni PM OÜ külastus

 

Interreg BSR projekti „BalticBiomass4Value“ eesmärk on suurendada Läänemere piirkonna avaliku ja erasektori osaliste suutlikkust toota bioenergiat keskkonna­säästlikumalt ja konkurentsivõimelisemalt, kasutades energiatootmiseks uusi biomassi allikaid (sh bioloogilised jäätmed), samuti kasutada bioenergia tootmise kõrval võimalusi suure väärtusega biotoodete arendamiseks. Projekt kestab 2 aastat (kuni 2021. aasta juunini) ja seal osaleb 17 organisatsiooni.

 

Infopäeval osalemiseks palume kindlasti REGISTREERUDA KUNI 7. veebruarini 2020 SIIN.

 

Lisainfo: Riina Maruštšak, EPKK keskkonnavaldkonna juht (e-post riina@epkk.ee, tel.+372 55 28 263)