Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Äripäeva veebiseminar „Mida metsaomanik peab teadma oma tulude ja kulude deklareerimisest?”

12. veebr. 2020

Äripäeva veebiseminar „Mida metsaomanik peab teadma oma tulude ja kulude deklareerimisest?”

12.02.2020 kell 11.00-14.15

Veebiseminaril räägime tuludeklaratsiooni esitamise üldistest põhimõtetest ja metsatulu deklareerimise erisustest.

Täpsemalt räägime veebiseminaril nendel teemadel:

  • Kuidas deklaratsiooni esitada
  • Metsamaa müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu ja metsa majandamise kulude kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Deklareeritud andmete alusel maksuvaba tulu suuruse arvutus
  • Aasta lõpliku tulumaksukohustuse arvutus

Veebiseminari viib läbi Eesti Maksu-ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Eha Kütt.

Veebiseminar on TASUTA. Lisainformatsioon on leitav https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-mida-metsaomanik-peab-teadma-oma-tulude-ja-kulude-deklareerimisest.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 12. veebruaril kell 11.00-14.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo