Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus

Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus

27. veebr. 2020 - 28. veebr. 2020

 

AU.560 Aiandus mitteaianduskonsulendile – puuviljakasvatus 
Toimumisaeg  

6.-7. ja 27.-28. veebruar 2020
Neli päeva kestev koolitus on tervik ja eeldab osalejatelt kohal olemist ja aktiivselt kaasa töötamist kõigil neljal koolituspäeval.

Maht 35 akadeemilist tundi (22 tundi auditoorset, 10 tundi praktikat, 3 tundi iseseisvat tööd)
Toimumiskoht Tartu Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja) auditoorium A303 / Kreutzwaldi 5 (metsamaja) auditooriumis D279
Võimalusel õppekäik Rõhule osalejate endi transpordiga.
Toimumise ajakava ja lisainfo Ajakava ja toimumiskohad vastavalt tunniplaanile.

6. veebruaril algus kell 10.00, orienteeruv lõpp kell 17.15
7. veebruaril algus kell 9.00 ja orienteeruv lõpp kell 16.00
27. veebruaril algus kell 9.00 ja orienteeruv lõpp kell 16.00
28. veebruaril algus kell 9.30 ja orienteeruv lõpp kell 16.30

6. veebruari praktikum toimub maaülikooli metsamajas (Kreutzwaldi 5)
27. veebruaril toimub Maret Pritsi loeng e-õppe vormis.
28. veebruaril toimub praktiline õpe võimalusel Rõhul
Muu õppetöö toimub Tartus maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 .

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Õpe viiakse läbi ühe või mitme koolitaja poolt, kellel on kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane töökogemus vastava mooduli teemal (vastaval erialal töötamine, osalemine lektorina koolitustel või teadusprojektides).
Hinnainfo Sihtrühmale on osalemine tasuta.

Koolituse tellijaks on PRIA.
Tegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest.

Sihtrühm Sihtrühm isik, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi
kutsetunnistus;
või
isik, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse
lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
või
isik, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1
sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes
ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
Maksimaalne osalejate arv 20
Eesmärk Anda mitteaianduskonsulendile esmased teadmised valdkonnast kujul, mis
võimaldaks tal hinnata vastava valdkonna tootmise sobivust kliendile, hinnata peamisi riske.
Õpingute alustamise tingimused Kuulumine sihtrühma.
Kohal olemist ja aktiivselt kaasa töötamist kõigil neljal koolituspäeval.
Õpiväljundid Puuviljakasvatuse mooduli läbinu teab:
* millised on enamlevinud puuviljanduslikud taimeliigid, nende bioloogilised eripärad ja kasvunõuded;
* millised on sordi valiku põhimõtted;
* millised on peamised kasvatusviisid, sh. mahekasvatuses, ning milliseid agrotehnilisi võtteid sealjuures rakendatakse;
* millised on peamised probleemid ning riskid erinevate puuviljakultuuride tootmisel;
* millised on säilitamise võimalused ja tehnoloogiad;
* milline on tasuvus ja turustamisvõimalused.
Sisu Puuviljakasvatus
Rõhk on praktilisel õppel.
Levinud puuviljakultuurid (aedõunapuu, aedploomipuu)
* Bioloogilised eripärad ja kasvunõuded
* Sordi valiku, paljundamise ja uute sortide katsetamise põhimõtted
* Agrotehnilised võtted ja kasvatusviisid, sh. mahekasvatus
* Peamised riskid ja probleemid puuviljade tootmisel
* Säilitamise võimalused ja tehnoloogiad
* Tasuvus ja turustamisvõimalused
* Rakendusuuringute tulemustest selgunud innovatiivsed lahendused kasvatus- ja säilitustehnoloogiates
* Rahvusvaheliste aiandusalaste andmebaaside kasutamine (säilitamise alal Davise Ülikooli andmebaas, sordiandmebaasid jne).
. Teabe edastamine nõustamisel
Nõuded lõpetamiseks Aktiivne osalemine kõigil õppepäevadel ja arvestuse sooritamine positiivselt.
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt 10
Registreerumise lisainfo NB! Teavitame Teid

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui riigiabi osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.

Osalemissoovi korral on vajalik eelregistreerimine, seda saate teha SIIN

 

Lähem info koolituse korraldajalt:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/

MAK_logo