Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Äripäeva veebiseminar „Looduskaitseliste metsade majandamine”

4. juuni 2020 10:00 - 13:30

„Looduskaitseliste metsade majandamine”

04.06.2020 kell 10.00-13.15

Äripäeva veebiseminar

Looduskaitselised piirangud mõjutavad tuhandeid metsaomanikke oma metsamajandamisotsuste tegemisel. Veebiseminaril teeme ülevaate, kui palju metsa on Eestis kaitse all ja kui palju ning milliseid piiranguid on seatud erametsadesse.

Muuhulgas räägime, kuidas oma metsas kehtestatud piirangute kohta infot leida ja millest majandamisotsuseid tehes lähtuda.

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

  •        Looduskaitsest tulenevad piirangud ja kohustused
  •        Muud metsaomanikku mõjutavad majandamispiirangud
  •        Info leidmine looduskaitseliste piirangute kohta
  •        Planeeritavad kaitsealad, metsaomaniku teavitamine uute kaitsealade loomisest
  •        Keda teavitada oma metsas leitud kaitset väärivast loodusobjektist?
  •        Kuidas majandada piirangutega metsa?
  •        Erinevad majandamisvõtted, kujundusraied
  •        Looduskaitsealal tööde planeerimine ja metsateatiste vormistamine
  •        Vabatahtlik looduskaitse vääriselupaikades
  •        Looduskaitseliste piirangute hüvitamine

Veebiseminari viib läbi Rakvere Metsaühistu juht ja metsakonsulent Meelis Matkamäe.

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.
Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Lisainformatsioon on leitav https://pood.aripaev.ee/veebiseminar-looduskaitseliste-metsade-majandamine.

Veebiseminar toimub 4. juunil kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

MAK_logo