Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Äripäeva veebiseminar ” Millal muutub metsamajandamine kasumlikuks?”

12. okt. 2023 10:00 - 13:15

Metsamajandamise kasumlikkus on oluline küsimus paljudele metsaomanikele. Kuidas langetada metsamajanduslikke otsuseid nii, et selle töö tulemus oleks ka majanduslikult kasumlik? Veebiseminari eesmärk on anda metsaomanikele teadmised metsamajandamise kasumlikuks muutumise kohta.

 

 

Veebiseminaril räägime järgmistel teemadel:

 

  • Ülevaade metsa majandamise püsikuludest ja –tuludest;
  • Toetused – tulud või kulud?;
  • Metsauuendus – kuna muutub kasumlikuks?;
  • Hooldusraied – kas tulu või kulu?;
  • Lõppraie – materjali müük, kulude mahaarvamine, metsauuenduse arvestamine;
  • Rahavoogude planeerimine metsa majandamisel;
  • Maksud ja metsaomaniku kohustused.

 

Veebiseminari viib läbi Olavi Udam.

Teil on võimalus saata lektoritele oma küsimus ette, et kindlustada vastus. Küsimusi saab esitada siin.

Veebiseminar on TASUTA.

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist.

Taotluse veebiseminaril osalemissooviga saab täita (registreerimisvorm) SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saatke kiri hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub 12. oktoobril kell 10.00-13.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades hanna.sults@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus – infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

 

MAK_logo