Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 1 “Teadmussiire ja teavitus” infopäev Toiduhügieeni ja –ohutuse tagamine toidu käitlemisel

22. apr. 2016

Tartumaa

Tartu Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli õppeklass)

Tartumaa

Sihtrühm:

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 meetme 1 "Teadmussiire ja teavitus" infopäeva sihtrühm on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega tegutsev füüsiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja.

Toimumisaeg ja -koht:

04.03.2016 (reede), Paide Nelja Kuninga Hotell (Pärnu 6) 

22.04.2016 (reede), Tartu Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 56/1 avatud ülikooli õppeklass)  

Maht: 7 akadeemilist tundi kontaktõpet (üks õppepäev)

Sisu:

1) õigusaktidest tulenevad kohustused (toidu ohutus, enesekontroll, jälgitavus jne);

2) toidukäitlemisettevõtte enesekontrollisüsteem (sh HACCP põhimõtted);

3) bioloogiliste, füüsikaliste ja keemiliste ohtude ohjamine;

4) eeltingimusprogrammid toiduohutuse tagamisel (temperatuuriohje, puhastamine ja desinfitseerimine, toidukäitlejate koolitus ja isiklik
hügieen, nõuetekohane joogivesi, jäätmekäitlus, kahjuritõrje).
 

Õpiväljund:

1) infopäeva eduka läbimise tulemusena osalenu:

2) tunneb toiduohutusega seonduvaid õigusakte;

3) teab enesekontrolli põhimõtteid ja oskab neid toidu käitlemisel ettevõttes;

4) tunneb bioloogilisi, füüsikalisi ja keemilisi ohte ja oskab korraldada tööd selliselt, et ohutegurid oleks ohjatud;

5) oskab tagada eeltingimusprogrammide täitmise ja tagada toiduohutuse.

 

Õppejõud: Katrin Laikoja, mag (tehn), toiduohutuse ja toiduainetetööstuse tootearenduse lektor

 

Ajakava:

10.00 – 11.30 õppetöö
11.45 – 13.15 õppetöö
13.45 – 15.15 õppetöö
15.30 – 16.15 õppetöö

 

NB! Kohtade arv on piiratud, vajalik on eelregistreerumine, registreeru siit: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/pria-reg-i/

MAK_logo