Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Ettevõtete külastus „Erinevus rikastab – kogemuste vahetamise õppereis“

25. sept. 2020 - 27. sept. 2020

 Projekt: ettevõtete külastus „Erinevus rikastab  – kogemuste vahetamise õppereis“

Projekti viitenumber  611020790534 – korraldaja MTÜ Alustame Algusest

Toimumise aeg: 25.-27.september 2020

Toimumiskoht:  3 külastuskohta Valgamaal, 2 külastuskohta Tartumaal, 3 külastuskohta Jõgevamaal. Sõit algab ja lõpeb Viljandis.

 Oodatud on eelkõige mesinik-ettevõtjad, aga  ka teised põllumajandusettevõtjad. Osalemine ainult eelregistreerimine ja õppegrupi suurus 16 inimest.

Sihtrühm:  Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Õppesõidu kulud:  (ettevõtete külastus, bussi rent,  lõunasöögid, majutus koos hommikusöökidega, õhtusöögid) on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetus (MAK 2014-2020 meede 1) toetusega.

Sõidame 30 – kohalise  bussiga, aga grupi suuruseks 16 inimest  – järgime ohutusreegleid ja Terviseameti soovitusi.

Rohkem infot ja registreerimine kodulehel: https://mesilaspere.com/projektid/mesindusvaldkonna-projektid/pria-rahastus

 

Korraldaja: MTÜ Alustame Algusest

Telefon:  – 372 50 29006

E-kiri: alustamealgusest@gmail.com

Koduleht: mesilaspere@gmail.com

 

MAK_logo