Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev 26.03.2019 Tartus: Toidualase teabe esitamine

26. märts 2019

Toimumise aeg: 26. märts 2019, kell 10:00-16:30

Toimumise koht: Eesti Maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1, ruum A-303 (avatud ülikooli ruumid), http://avatudylikool.emu.ee/

Korraldaja: Eesti Toiduainetööstuse Liit

Eesti Toiduainetööstuse Liit koostöös Maaeluministeerumi, Veterinaar-ja Toiduameti ning Tervise Arengu Instituudiga  korraldab koolitus-infopäeva toitu valmistavatele ja töötlevatele ettevõtetele, et käsitleda erinevaid toidualase teabe esitamise ja märgistamise nõudeid. Infopäev algab kehtivate nõuete meelde tuletamisega. Seejärel keskendutakse toitumisalase teabe ning toitumis- ja tervisealaste väidete esitamise nõuetele. Tutvustame NutriData andmesisestusplatvormi võimalusi. Infopäev lõpeb praktilise osaga, kus osavõtjad saavad analüüsida näidismärgistusi ning esitada küsimusi ja jagada kogemusi.

 

Päevakava

9:30–10:00 Osalejate registreerimine, tervituskohv
10:00-10:05 Avamine, sissejuhatus koolitus-infopäeva

Heneli Lamp, Eesti Toiduainetööstuse Liit

10:05–11:20 Toidualase teabe esitamise nõuded erinevates õigusaktides

Kokkuvõtlik ülevaade kehtivatest nõuetest. Toidualase teabe esitamise nõuded EL määruses nr 1169/2011 ning selle rakendusaktides (nt teabe esitamine pakendamata toidu puhul, teabe esitamine toitlustusettevõttele üleantava toidu puhul). Toidu päritolu või lähtekoha esitamise põhimõtted. Ülevaade seaduslikest nimetustest.

Külli Johanson ja Külli Suurvarik, Maaeluministeeriumi toiduohutuse osakonna toidu üldnõuete büroo peaspetsialistid

11:20–11:50 Toitumisalase teabe esitamine

Mis on toitumisalane teave? Kuidas tuleb toitumisalast teavet esitada? Millele tähelepanu pöörata? Milline vabatahtlik toitumisalane teave on lubatud?

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

11:50-12:20 Toitumisalase teabe arvutamine NutriData Toote admesisestus- ja arvutusprogrammiga

Ülevaade Tervise Arengu Instituudi poolt hallatava NutriData admesisestus- ja arvutusprogrammi (http://asp.nutridata.ee) kasutamisest toitumisalase teabe koostamisel.

Kristin Salupuu, Tervise Arengu Instituudi toitumisuuringute osakonna projektijuht

12:20-13:00 Lõuna
13:00-13:30 Toitumis- ja tervisealased väited

Väidete esitamise nõuded EL määruses nr 1924/2006 ning rakendusaktides. Ülevaade abimaterjalidest. Ebamäärased tervisega seotud väited (sinu tervise heaks jt), sõnastuse paindlikkus, märkimisväärne kogus. Teabe esitamine laktoosi ja/või gluteeni puudumise kohta.

Siret Surva, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo nõunik

13:30-14:15 Tähelepanekuid toidualase teabe esitamisest ja pakendite märgistusest. Märgistuse koostamise näidis.

Millised toitumisalase teabe esitamise sh märgistamisega seotud teemad tekitavad sagedamini küsimusi? Millised on enim levinud eksimused? Näide ühe toote märgistuse koostamisest.

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:15-14:30 Energiapaus
14:30–14:35 Rühmatöö tutvustus (märgistuste analüüsimine)

Lektorite poolt ettevalmistatud näidismärgistuste analüüsimine. Osavõtjad jagatakse gruppidesse, iga grupp saab analüüsida ühe märgistuse näidise ja esitleda analüüsi tulemusi. Lektorid juhendavad ja vastavad küsimustele. Osavõtjad on oodatud avaldama arvamust ning jagama kogemusi käsitletud teemadel.

Külli Johanson, Maaeluministeeriumi toidu üldnõuete büroo peaspetsialist

Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduameti toiduosakonna nõunik

14:35-15:30 Rühmatöö
15:30-16:15 Rühmatöö tulemuste esitamine, arutelu
16:15-16:30 Küsimustele vastamine, koolitus-infopäeva lõpp

 

Infopäev toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm toiduohutuse tegevusvaldkonnas“ raames, läbiviimist toetab Euroopa Liit.

Infopäevast võivad osa võtta kõik valdkonnas tegutsevad või sellest huvitatud isikud. Tegemist on vähese tähtsusega abiga, abisumma on 72 eurot ühe osaleva inimese kohta. Osalemine on tasuta, kui ettevõtte vähese tähtsusega abi määr ei ole ületatud. Ettevõtte vähese tähtsusega abi (VTA) vaba jääki saab kontrollida veebilehelt https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi

 

Täpsem info ja registreerumine https://toiduteave.ee/infopaevad/

 

Lisainfo: info@toiduteave.ee või Heneli Lamp (Eesti Toiduainetööstuse Liit, tel 52 76 399, henelilamp@gmail.com )

MAK_logo