Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Metsauuendus”

28. sept. 2012

Pärnumaa

Tihemetsa, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus

Pärnumaa


28.09.2012  korraldab

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Voltveti koolituskeskus Tihemetsas

PRIA poolt rahastatud MAK meetme 1.1 „Koolitus- ja teavitustegevus“ raames tasuta infopäeva  „Metsauuendus“.

Infopäeva sihtgrupiks on erametsaomanikud. Infopäeva algus kell 8.30.


Teemad: Teoreetiline osa – Metsa uuendamist ja kultiveerimismaterjali puudutavad seadused, üldised põhimõtted. Metsapuude seemne kandvus, seemnete ja viljade õitsemine, valmimine ja varisemine. Metsauuenemis– ja uuendamisviisid. Kasvukohapärase puuliigi ja uuendamisviisi valik. Maapinna ettevalmistamiseviisid ning selle valikukriteeriumid. Looduslik uuenemine ja sellele kaasaaitamise võtted. Metsakülv, külvinormid ja seemne koguse arvestamine. Metsaistutamine. Metsauuendamise ajakava. Puht- ja segakultuuride võrdlus. Koridorkultuurid. Metsakultuuride hooldamine. Taimede transport ja säilitamine. Istutuseelne töötlemine. Töötehnika ja külvikoha valik männi külvil. Töötehnika ja kasvukoha valik männi paljasjuursete taimede istutamisel ning kuuse istutamisel. Põllumaade metsastamine. Praktiline osa – Õppekäik Tihemetsa metskonna taimlasse.

Lektor: Kaja Hiie – täiskasvanute koolitamise kogemused 2000. aastast, kutseõpetajana õpetab alates 1998. aastast metsanduslikke erialaained, PKHK kutseõpetaja.

Grupp: 12 inimest.

Registreerimine ja lisainformatsioon: Piret Koorep, piret.koorep@hariduskeskus.ee, tel 5168099;

Hanna-Liisa Pikkur, hanna-liisa.pikkur@hariduskeskus.ee, tel 53924376;

www.hariduskeskus.ee