Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Ohutu töökeskkonna loomine ja tööõnnetuste vältimine põllumajandusettevõttes. Töötajatega seonduvad maksukontrollid”

12. okt. 2022 10:00 - 13:30

Infopäev toimub veebis (Zoomis). Kõigile osalejatele saadetakse individuaalne Zoomi sisenemise link ette infopäeva algust meilile.
Registreerimine infopäevale on avatud kuni eelneva päeva kell 17-ni.
Registreerimine SIIN

Ajakava:
9.30-10.00 sisenemine Zoomi
10.00-11.30 ettekanne
11.30-11.45 paus
11.45-13.15 ettekanne

Teemad:

Tegevuse eemärk on korraldada infopäev tööohutuse, tööinspektsiooni ja töötajatega seonduvate (maksu)kontrollide osas põllumajandusettevõttes. Anname ülevaate tööinspektsiooni nõuetest ja kontrollidest põllumajandustootjate osas, soovitused tagamaks tööohutus põllumajandusettevõttes. Tööandja poolsete toimingute vajadus Maksu – ja Tolliametis (lepingute erisused), töötajate registri kasutamise põhimõtted, maksukontrollide sisu ülevaade põllumajandusettevõtte suunal eelkõige tööjõu kasutamise ning maksustamise osas. Sektori palgastatistika põhimõtted lähtuvalt maksukontrollidest.

Lektorid:

Lilia Kulli-atesteeritud konsulent,majandustegevuse registris (MTR) registreeritud töötervishoiuteenuste osutaja, selleks läbitud 2012-2013. aastal tööhügieeniku akadeemiline koolitus Tallinna Tehnikaülikoolis ning igaaastaselt täiendõppekoolitused, nõustatud põllumajandusettevõtjaid töötingimuste parandamisel, sealhulgas töökeskkonna ohutegurite mõju vältimisel või vähendamisel, ning töövahendite valikul ja ohutul kasutamisel ning isikukaitsevahendite valikul ja kasutamisel, töökeskkonna füsioloogiliste ja psühholoogiliste ohutegurite väljaselgitamisel riskianalüüsi käigus ning nende võimalikku mõju töötaja tervisele;

Triin Luksepp – maamajanduse konsulent, haridus EMÜ maamajandusliku ettevõtlus ja finantsjuhtimine. Lisaks läbinud erinevaid ettevõtte juhtimise ja finantsalaseid täiendkoolitusi. Tegelenud tootjate põllumajandusliku finantsalase nõustamisega 2007.aastast. Osalenud erinevatel põllumajandusalastel koolitustel lektorina. Igapäevaselt tegeleb investeeringu – ja laenuprojektide nõustamise ja elluviimisega ning põllumajandustootjatele raamatupidamisteenuse osutamisega. On nõustanud põllumajandusettevõtjaid töölepingutega ja Maksu – ja Tolliameti poolsete töötajatega seonduvate kontrollide osas.

 

Infopäev on osavõtjatele tasuta.

Korraldaja Maaelu Edendamise Sihtasutus

Infopäev toimub MAK 2014-2020 “Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondliku ulatusega tegevuste” meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit

MAK_logo