Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev „Seemnesegude valik ja koostamine erineva kasutusotstarbega rohumaade uuskülviga rajamiseks ja renoveerimiseks tava- ja mahetootmises“

28. märts 2014

Pärnumaa

Pärnu linnavalitsuse saal, Suur-Sepa 16, III korrus, algus 10.00

Pärnumaa

Teemad:

 1. Seemnesegu koosseisu tähtsus eritüübiliste rohumaade viljalemisel tava- ja mahetootmises: agronoomilised, ökoloogilised ja majanduslikud aspektid
 2. Rohumaade seemnesegude koostamise põhimõtete muutumine ajas, tänapäevased seisukohad, katsetulemused ning kogemused Eestis ja mujal
 3. Põhifaktorid, millest lähtutakse erineva kasutusotstarbega seemnesegude koostamisel (karjatamiseks, niitmiseks):
 • liikide ja sortide konkurentsivõime erinevates kasvutingimustes (muld, ilm, niidete/karjatamiste arv aastas jm.)
 • liikide saagikus, söödaväärtus ja püsivus (kasutuskestus) puhaskülvides ja segudes olenevalt mulla- ja ilmaoludest
 • liikide optimaalne arv segus
 1. Kõrreliste ja liblikõieliste seemneturg Eestis. Eri liikide ja sortide seemnete kättesaadavus. Valmissegude plussid ja miinused
 2. Rohumaade uuskülviga rajamine ja olemasolevate taimikute renoveerimine erinevatele loomaliikidele (karjamaad, niidud silo ja heina tootmiseks, vahelduva kasutusviisiga rohukamarad) tava- ja mahetootmises

  1.  Lüpsikari, mullikad, vasikad
  2.  Lihaveised
  3.  Lambad, kitsed
  4.  Hobused
  5.  Linnud
  6.  Sead
 3. Kokkuvõte. Uurimist ja lahendamist vajavad probleemid rohumaade seemnesegude  valdkonnas

 

Lektor on Rein Viiralt, Eesti Maaülikooli emeriitprofessor, põllumajanduskandidaat rohumaaviljeluse alal. Kontakt: tel 731 3508; 513 2224; e-post: rein.viiralt[A]emu.ee.

 

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.