Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Toidu tootmishügieen”

4. apr. 2014

Võrumaa

Võru, Tamula Hotell (Vee 4, Võru)

Võrumaa


Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva
TOIDU TOOTMISHÜGIEEN

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud  ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi

Toimumisaeg- ja koht: reede, 04.04.2014, Tamula Hotell (Vee 4), Võru

Teemad

– Toiduga seonduvad ohud ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
– Toidu saastumise k.a. ristsaastumise võimalused ja selle vältimine
– Olulisemad toidupatogeenid ja nende seosed ettevõtte tootmishügieeniga
– Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
– Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
– Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biofilmide teke, avastamine  ja
   likvideerimine
– Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina, probleemi ennetamise ja likvideerimise
  võimalused
– Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, eelkõige pesemisel ja desinfitseerimisel vajalike teadmiste oskuslik
  rakendamine
  tagamaks  ettevõttes eeskujulikku tootmispindade puhtust
– Toidu- ja tootmishügieeniga seonduv seadusandlus ning selle tõlgendamine

Õppejõud
Mati Roasto, DVM, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud,
vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli
tel 731 3175; 731 3275; 731 3174
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

 


Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit.

Koolitust korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
emu.ee">avayl[A]emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56
51014 Tartu