Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev: Tööohutus ja – tervishoid. Konsulendi tööprotsess Karinu farmis

6. dets. 2023 10:00 - 13:30

Tasuta

Üritus on toimunud.

Tutvu:

Ettekanne: Tööohutus põllumajanduses (Vaike Nõu)_6.12.2023

 

Tööohutuse ja töötervishoiu riskide juhtimine on põllumajanduses tõsine ja kõneainet tekitav teema. See on miski, millest otseselt rääkida ei taheta, kuid on kõikidele maaeluettevõtetele igapäevaselt äärmiselt oluline. Põllumajandussektor on Eestis ohtlikkuselt neljas valdkond ja meil hukkub kuni 3 inimest aastas. Tööõnnetusi registreeritakse 170 juhtumit aasta kohta.

Töökeskkonna riskianalüüs farmis. Allikas: Hanna Tamsalu 2022

Kõige olulisemaks tööohutust soodustavaks teguriks on ettevõtte ohutuskultuur. Erkki Freibach avab meile lahkelt Karinu PM kuuluva Reva Suurfarmi uksed, kus kogenud töötervishoiu ja tööohutuse konsulent Vaike Nõu juhib meid läbi kogu oma igapäevase konsulenditöö protsessi. Teemadest räägitakse praktiliselt ja eluliselt. Sama valdkonna huvilised on oodatud jagama oma tähelepanekuid ja kogemusi.

Infopäeva esimesel poolel arutletakse järgmiste teemade üle: põllumajandussektoris valitsevad ohud, nende vältimise võimalused ja ettevõtte tegevuste nõuetekohane dokumenteerimine. Päeva teises pooles saame näha, kuidas tööohutuse konsulent farmis reaalselt oma tööd teeb. Millised ohud meid farmis varitsevad ja kuidas neid märgistada? Millele tähelepanu pöörata ohutu töökeskkonna tagamiseks? Kuidas hinnata ohutegureid ja koguda andmeid riskianalüüsi koostamiseks?

 

Päevakava:

10:00-11:45 Ettekanne: „Ohutegurid põllumajanduses, riskianalüüsi koostamine, vajalikud dokumendid“

11:45-12:00 Kohvipaus

12:00-13:30 Konsulendi töö koha peal: ohutu töökeskkonna tagamine farmis, varitsevad ohud ja  vajalikud ohumärgid

*korraldajal on õigus teha muudatusi külastuse ajakavas

 

Vaike Nõud tunnustati Aasta Konsulendi nimetusega juba aastal 2016. Klientide hinnangul on Vaike laialdaste teadmistega oma ala tippspetsialist, kellega on meeldiv koos töötada. Kolleegid nimetavad teda vastutulelikuks, konkreetseks ja täpseks konsulendiks. Tema ekspertiisi kuuluvad töötervishoiu ja tööohutuse kõrval ka loomakasvatus, bioohutuse meetmed, nõuetele vastavus ja toetuste taotlemine.

Infopäeva sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtjad ja valdkonnast huvitatud isikud.

Infopäev viiakse läbi „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames.

 

Lisainfo:

Manuela Kollom
manuela.kollom@metk.agri.ee
+372 5672 6756

Vaike Nõu
vaike.nou@mail.ee
+372 524 2319

MAK_logo