Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärgiks on vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid osapooli kaasates nii otsustusprotsessis, kui tegevuste elluviimisel.

ÜhendPIP ametlik nimetus on Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.

 Vaata sündmuseid

 Vaata materjale

 

Programmi viime ellu seniste  kaheksa valdkonna kaudu:
1) aiandus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) taimekasvatus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) põllumajanduspoliitika abinõud ning 8) horisontaalsed teemad ja teabesalv.

Programmi maht on 3,5 miljonit eurot.
Raamelping sõlmiti 31. märtsil 2021 ning kehtib kuni 30. juunini 2023. Tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Programmi viib ellu konsortsium:

Projekti üldkoordinaator: Hanna Tamsalu. hanna.tamsalu [] pmk.agri.ee, 520 1078

Programmi eelarve on jagatud valdkondade vahel

Aiandus 300 000 eurot
Loomakasvatus 450 000 eurot
Mahemajandus 450 000 eurot
Taimekasvatus 680 000 eurot
Toit ja toiduohutus 450 000 eurot
Ühistegevus 260 000 eurot
Põllumajanduspoliitika abinõud 400 000 eurot
Horisontaalsed teemad (sh teabesalv) 510 000 eurot

Programmi 8 valdkonna elluviimiseks moodustatakse kuus valdkonna nõukogu: 1) taimekasvatus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) aiandus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus.
Horisontaalsete ja teabesalvega seonduvate tegevuste vajadused arutatakse läbi programmi juhtkogus.
Põllumajanduspoliitika tegevuste vajadused esitavad PRIA ning Maaeluministeerium ja nõukogu eraldi ei moodustata.

Programmi juhtkogu

 • Andre Veskioja, Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Aret Vooremäe, Eesti Maaülikool
 • Hendrik Kuusk, Maaeluministeerium
 • Kaja Piirfeldt, Eesti Noortalunikud
 • Katrin Reili, Põllumajandus- ja Toiduamet
 • Kerli Ats, Eestimaa Talupidajate Keskliit – esinaine
 • Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutus
 • Olav Kreen, Põllumeeste ühistu KEVILI
 • Olavy Sülla, Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu
 • Pille Koorberg, Põllumajandusuuringute Keskus
 • Raimond Strastin, Aiandusliit
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda
 • Siim Tiidemann, Maaeluministeerium
 • Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit
 • Tanel Bulitko (asendusliige Jane Mättik), Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu

Juhtkogu tööd korraldab Hanna Tamsalu – Põllumajandusuuringute Keskus

Aianduse nõukogu

 • Helen Kaskema, Kindel Käsi
 • Indrek Teder, Baltic Agro
 • Ingrid Bender, Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Janek Lass, Koorti Köögiviljad
 • Jüri Laur, Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Kadri Karp, Eesti Maaülikool
 • Lauri Kasvand, Halika Õunatalu
 • Margus Vahtramäe, Kanepi Aiand
 • Marika Arula, Põllumajandus- ja Toiduamet
 • Renata Tsaturjan, Maaeluministeerium
 • Roomet Sõrmus, EPKK
 • Triin Luksepp, konsulent – esinaine

Nõukogu tööd korraldab Maire Vimb – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Loomakasvatuse nõukogu

 • Anneli Härmson, Põllumajandus- ja Toiduamet
 • Enno Piisang, Maaeluministeerium
 • Jane Mättik, Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
 • Karoliina Post, Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Liina Jürgenson, Maaeluministeerium
 • Marika Oeselg, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Marko Kass, Eesti Maaülikool
 • Peeter Vahtramäe, Linnukasvatajate Selts – esimees
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Tanel Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
 • Ulve Märtson (asendusliige Timo Vunder), Eesti Tõusigade Aretusühistu
 • Vallo Seera, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit

Nõukogu tööd korraldab Maire Vimb – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Mahemajanduse nõukogu

 • Airi Külvet, Puutsa talu, Liivimaa Lihaveis
 • Airi Vetemaa, Eesti Mahepõllumajanduse SA
 • Ander Konks, Peri mahemõis, Maheklaster
 • Elen Peetsmann, Eesti Maaülikool – esinaine
 • Ell Sellis, Väike-Hauka talu, Eesti Lamba- ja Kitsekasvatajate Liit
 • Indrek Šeiko, Inpema OÜ, Mahetootjate nõu- ja Jõukoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit, Inpema OÜ
 • Jaan Kiider, Riido Ökotalu
 • Karin Zereen, Põllumajandus- ja Toiduamet
 • Karli Sepp (asendusliige Priit Penu), Põllumajandusuuringute Keskus
 • Krista Kanniste, OÜ Wilawander
 • Lauri Bobrovski, Sirloin, Äntu Mõis
 • Lilia Kulli, konsulent
 • Marika Ruberg, Maaeluministeerium
 • Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Tauno Tattar, Tammistu Agro, TÜ WiruWili

Nõukogu tööd korraldab Elen Peetsmann – Eesti Maaülikool ja Mahepõllumajanduse Koostöökogu

Taimekasvatuse nõukogu

 • Airi Külvet, Puutsa talu
 • Andrus Rahnu, Põllumajandusuuringute Keskus
 • Arnold Pastak, Olustvere TMK
 • Eva Tuusis, konsulent, Sänna Põllumees
 • Kaisa Pajusalu, Eesti Taimekasvatuse Instituut
 • Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Karl Aru, Kruusi POÜ, Eesti Noortalunikud, Järvamaa Kutsehariduskeskus
 • Madis Ajaots, Rannu Seeme – esimees
 • Meelis Värnik, Põllumeeste ühistu KEVILI
 • Mikk Tagel, Eesti Seemneliit
 • Riina Pärtel, Põllumajandus- ja Toiduamet,
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Tarvo Järve, Maaeluministeerium
 • Toomas Tõrra, Eesti Maaülikool

Nõukogu tööd korraldab Kaisa Pajusalu – Eesti Taimeksavatuse Instituut

Toidu ja toiduohutuse nõukogu

 • Anneli Tuvike, Maaeluministeerium – esinaine
 • Annemari Polikarpus, Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Edgar Lepman, Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
 • Kairi Ramjalg, Põllumajandus- ja Toiduamet
 • Kristina Marran, Eesti Maaülikool
 • Malle Mägi, OÜ Saaremaa Lihatööstus
 • Meeli Lindsaar, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
 • Reve Lambur  (asendusliige Katrin Idla), Põllumajandusuuringute Keskus
 • Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit
 • Uno Kaldmäe, Eesti Leivaliit
 • Valdis Noppel, AS Saaremaa Piimatööstus
 • Veljo Ipits, AS Salvest

Nõukogu tööd korraldab Kairi Ringo – Eesti Toiduainetööstuste Liit

Ühistegevuse nõukogu

 • Alo Põldmaa, TÜ Talukartul
 • Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskus
 • Helen Kaskema, Eesti Aiandusliit, Kindel Käsi OÜ
 • Jaak Läänemets, Põllumeeste ühistu KEVILI – esimees
 • Janeli Tikk, Maaeluministeeerium
 • Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliit
 • Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutus
 • Merit Mikk, Mahepõllumajanduse Koostöökogu
 • Rando Värnik, Eesti Maaülikool
 • Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda
 • Sulev Mölder, SCE E-Piim, OÜ Orgita Põld
 • Tanel-Taavi Bulitko, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu
 • Tarmo Lehiste, Eestimaa Piimatootjate Ühistu, TÜ EPIKO
 • Ulvi Ingver, Põllumajandus- ja Toiduamet

Nõukogu tööd korraldavad Rando Värnik ja Taavi Kiisk – Eesti Maaülikool

Programmi viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, toetab Euroopa Liit.