Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärgiks on vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid osapooli kaasates nii otsustusprotsessis, kui tegevuste elluviimisel.

ÜhendPIP ametlik nimetus on Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.

Programmi viime ellu seniste  kaheksa valdkonna kaudu: 1) aiandus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) taimekasvatus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) põllumajanduspoliitika abinõud ning 8) horisontaalsed teemad ja teabesalv.

Programmi maht on 3,5 miljonit eurot.
Raamelping sõlmiti 31. märtsil 2021 ning kehtib kuni 30. juunini 2023. Tellija: Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Programmi viib ellu konsortsium:

Projekti üldkoordinaator: Hanna Tamsalu. hanna.tamsalu [] pmk.agri.ee, 520 1078

  • Programmi juhtimiseks ning huvirühmade kaasamiseks moodustatakse juhtkogu ja valdkondlikud nõukogud. Vaata koosseise SIIT.
  • Programmis kavandatud sündmuste loetelu SIIN ja materjalide loetelu SIIN
  • Poolaasta aruanne (aprill kuni juuni 2021) Aruanne-YhendPIP_1apr21-30juuni21

Programmi eelarve on jagatud valdkondade vahel järgmiselt:

Aiandus 300 000 eurot
Loomakasvatus 450 000 eurot
Mahemajandus 450 000 eurot
Taimekasvatus 680 000 eurot
Toit ja toiduohutus 450 000 eurot
Ühistegevus 260 000 eurot
Põllumajanduspoliitika abinõud 400 000 eurot
Horisontaalsed teemad (sh teabesalv) 510 000 eurot

Programmi viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, toetab Euroopa Liit.

MAK_logo