Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärgiks on vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid osapooli kaasates nii otsustusprotsessis, kui tegevuste elluviimisel.

Programmi viime ellu seniste  kaheksa valdkonna kaudu: 1) aiandus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) taimekasvatus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) põllumajanduspoliitika abinõud ning 8) horisontaalsed teemad ja teabesalv.

Programmi maht on 3,5 miljonit eurot
Raamelping sõlmiti 31. märtsil 2021 ning kehtib kuni 30. juunini 2023.

Programmi viib ellu konsortsium:

 • Põllumajandusuuringute Keskus,
 • Maaelu Edendamise Sihtasutus,
 • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda,
 • Eesti Toiduainetööstuse Liit,
 • Eesti Maaülikool,
 • Eesti Taimekasvatuse Instituut,
 • Mahepõllumajanduse Koostöökogu.

Projekti üldkoordinaator: Hanna Tamsalu. hanna.tamsalu [] pmk.agri.ee, 520 1078

Programmi juhtimiseks ning huvirühmade kaasamiseks moodustatakse juhtkogu ja valdkondlikud nõukogud. Vaata koosseise SIIT.

Programmis kavandatud sündmuste loetelu SIIN ja materjalide loetelu SIIN

ÜhendPIP ametlik nimetus on Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse teegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.

Programmi eelarve on jagatud valdkondade vahel järgmiselt:

 • Aiandus                                     300 000 eurot
 • Loomakasvatus                        450 000 eurot
 • Mahemajandus                        450 000 eurot
 • Taimekasvatus                         680 000 eurot
 • Toit ja toiduohutus                  450 000 eurot
 • Ühistegevus                              260 000 eurot
 • Põllumajanduspoliitika abinõud                              400 000 eurot
 • Horisontaalsed teemad (sh reserv ja teabesalv)    510 000 eurot