Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärgiks on vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele korraldada teadmussiirde tegevusi, tehes seda erinevaid osapooli kaasates nii otsustusprotsessis, kui tegevuste elluviimisel.

 

ÜhendPIP ametlik nimetus on Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas, riigihange nr 222076.

Programmi viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames, toetab Euroopa Liit.