Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus”

17. apr. 2014

Järvamaa

Paide, Nelja Kuninga hotell (Pärnu tn 6, Paide)

Järvamaa

 

 

Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1. raames infopäeva 
TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS

 

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud ja tema töötajad 
Maht: 7 akadeemilist tundi

Toimumisaeg ja -koht:  neljapäev, 17.04.2014, Nelja Kuninga hotell, Pärnu tn 6, Paide

 

Käsitletavad teemad:
• Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia
• Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
• Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused
• Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
• Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
• Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja likvideerimine
• Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus

Õppejõud:

Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi Toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava: 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

 

Kursus on sihtrühmale tasuta.

Kohtade arv on piiratud,
vajalik eelregistreerimine maaülikooli avatud ülikooli
telefonidel 731 3275, 731 3175, 731 3174 või
täites registreerumisvormi kodulehel
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

 

*****************************

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu