Avaldatud: 30. aprill 2024Kategooriad: Loomakasvatus, Toiduainete tootmine, Turundus, UudisedSildid: , ,

Allikas: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

11. aprillil toimunud piimafoorum tõi kokku kogu piimatootmise ahela ettevõtjad, et ühiselt arutleda, kuidas muutuva maailma pidevalt muutuvates oludes toime tulla.

Kui püstitada küsimus, kas põllumajandus ilma veisekasvatuseta suudaks säilitada oma väärtuse, siis vastus oleks „ei“. Seepärast on eriti oluline kord aastas tuua ühele väljale kokku kõik osapooled, et rääkida valdkondlikult oluliste küsimuste üle,“ märkis Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) toiduvaldkonna juht Meeli Lindsaar.

Eesti on kogu maailma toidu tootmist arvestades väikese osakaaluga. Meie farmides on 85 000 lehma ja meil on veidi üle 45 000 hektari haritavat põllumaad. Taanis on aga 565 000 ja Hollandis koguni 1 570 000 lehma, seejuures põllu- ja karjamaad on neil hektarites enam vähem sama palju kui Eestis. Toidutootmise koguhulka arvestades oleme oma tagasihoidliku panuse tõttu tugevasti mõjutatud välisturgude muutustest ja regulatsioonidest ning maailma poliitilisest olukorrast.

Sõnapilv: Kes juhib Eesti piimandusturgu?

„Kriisid on olulised indikaatorid ühiskonna jaoks, mis sunnivad väärtusi kiirelt ümber hindama. Kuna kriisid on meid viimasel ajal pidevalt saatnud, siis on nende tulemusena hakanud poliitikud üha enam väärtustama kodumaise toidutootmise tähtsust ja nägema seda riigi julgeoleku osana,“ tõdes EPKK piimatoimkonna juht Pilleriin Puskar.

„Põllumajanduse eesmärgiks ühelt poolt on luua kodanikele turvatunnet läbi teadmise, et meil on piisavalt toitu ja teisalt kujundada väärtuslikku elukeskkonda. Neist kahest eesmärgist lähtuvalt on toidu, seal hulgas piima tootmine oluliselt keerukam potsess kui seda esmapilgul mõistetakse,“ lisas Puskar.

Piimafoorumil tegi maailma ja Euroopa piimatootmise mõjust keskkonnale, piima kokkuostu ja EL-i piimatoodete tootmise ja tarbimise trendidest ning piima hinna muutustest, aga ka nõudluse prognoosidest  ülevaate piimafoorumi üks oodatuim esineja, Euroopa tunnustatuim piimaturu analüütik Christopher Lafougere (GIRA).

Piimal ja “piimal” on vahe.

Esmakordselt piimafoorumil oli juttu ka piima alternatiivideks peetavatest taimsetest jookidest nagu mandlijook, kaerajook ja teised sarnased, mis kätkevad endast toidulaua rikastamise võimaluste kõrval ohu kohti, millele seni ei ole eriti tähelepanu pööratud. Teadur Liis Lutter käsitles taimsete alternatiivide potentsiaalseid ohte piimandussektorile. See aitas osalejatel paremini mõista, kuidas konkureerivad tooted võivad mõjutada traditsioonilist piimatööstust ning millised võiksid olla vastumeetmed nende väljakutsete ületamiseks.

Piimatoode on saadud ainult piimast ja sellele võib olla lisatud muid aineid, kuid nende ainetega ei tohi asendada piima koostisosi. Piimale ja piimatoodetele sarnaseid uusi tooteid lisandub turule järjest enam. Samas ei ole nende maitse ja toitaineline koostis sama kui piimast toodetel, mille puhul on kehtestatud kindlad koostise- ja kvaliteedinõuded. Seetõttu on oluline, et tarbijale antud teave oleks täpne ja mitteeksitav.

Turg on pidevas muutumises

Päeva teisel poolel keskenduti turule, konkurentsiõigusele ja jaekaubandusturu muutustele. Siim Maripuu Advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaadina käsitles turu ja konkurentsiõiguse teemat ning nende mõju piimandussektorile, andes osalejatele vajalikud teadmised õiguslikest aspektidest. Rainer Rohtla COOP Eesti Keskühistu juhatuse esimehena rääkis jaekaubandusturu muutustest, pakkudes osalejatele arusaama tarbija käitumisest ja jaeturule mõjuvatest teguritest. See teemakäsitlus aitas osalejatel paremini mõista õiguslikke raamistikke ja piiranguid ning kuidas neid strateegiliselt rakendada.

Päeva lõpetasid ettekanded, mis käsitlesid piimatootmise tulevikku ja tervist. Villi Pihl Saaremaa piimatööstuse juhatajana kõneles Saaremaa ühise tuleviku teemal ning Pille Kallakmaa Metsataguse Agro OÜ-st jagas mõtteid Eestimaa südames südamega piimatootmise kohta. Arutelud jaekaubandusturu muutuste üle aitasid osalejatel paremini mõista tarbija käitumise muutumist ning jaekaubanduse arengusuundi. Lisaks arutleti piimaveisekarja tervise ja loomatauditõrje programmi üle, aidates osalejatel paremini mõista loomakasvatusega seotud väljakutseid ja võimalusi.

Kokkuvõttes aitas Piimafoorum 2024 kaasa oluliste teadmiste ja arutelude levitamisele ning sektori professionaalide koostööle, et edendada piimandusvaldkonda ja kohaneda muutuva keskkonnaga. Konverentsi käigus tutvustati erinevaid visioone ja strateegiaid seoses piimatootmise tulevikuga. See võimaldas osalejatel saada inspiratsiooni ja ideid uute lähenemisviiside kohta piimatootmisele ning mõelda innovaatiliste lahenduste peale, mis võiksid sektorit edasi viia.

Piimafoorumit on võimalik järele vaadata

Järelvaatamiseks vajutage SIIA.

Sündmus toimus  MAK 2014-2020 “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Viimased uudised

Arhiiv

Pikk.ee uudiskirjaga liitumine.

Isikuandmeid töötleme vastavalt Isikuandmete töötlemise põhimõtetele

Täpsem liitumisvorm on leitav https://www.pikk.ee/liitu-uudiskirjaga/