Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Infopäev “Tootmishügieen ja sanitatsiooni korraldus”

16. jaan. 2015

Tartumaa

Tartu, Eesti Maaülikool (Kreutzwaldi 56/1, ruum 303, Tartu)

Tartumaa


Eesti Maaülikool korraldab Eesti Maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1.1 raames infopäeva
TOOTMISHÜGIEEN JA SANITATSIOONI KORRALDUS

Sihtrühm: põllumajandustoodete tootmise, toidu tootmise või töötlemisega tegelevad füüsilised või eraõiguslikud juriidilised isikud  ja tema töötajad

Maht: 7 akadeemilist tundi

Toimumisaeg ja -koht: reede, 16.01.2015, Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56/1, ruum 303, Tartu

Teemad
• Tootmishügieen kui ettevõtte strateegia
• Olulisemad toidupatogeenid ja nende seos ettevõtte tootmishügieeniga
Listeria monocytogenes tootmishügieeni mõjutava faktorina ning probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused
• Toidu saastumine k.a ristsaastumine ja selle vältimise võimalused
• Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga
• Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga
• Toidupatogeenidest ja riknemist põhjustavast mikrofloorast koosnevate biokilede teke, avastamine ja likvideerimine
• Käitlemisettevõtte sanitatsiooni (puhastamine, pesemine, desinfitseerimine) põhimõtted ja korraldus

Õppejõud
Mati Roasto, professor, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi toiduhügieeni osakonna juhataja

Ajakava 
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.40 paus
11.40 – 13.10 õppetöö
13.10 – 13.40 kohvipaus
13.40 – 15.10 õppetöö
15.10 – 15.15 paus
15.15 – 16.00 õppetöö

Kursus on sihtrühmale tasuta.

 

Kohtade arv on piiratud, vajalik eelregistreerimine
maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3175; 731 3275; 731 3174 
või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/


Infopäeva korraldamist toetab Euroopa Liit. 

 

Infopäevi korraldab:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Tel 731 3174,  731 3275, 731 3175
avayl@emu.ee">avayl@emu.ee
http://avatudylikool.emu.ee/
Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu