Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Inimeste ja organisatsiooni juhtimine

Inimeste juhtimine

12. juuni 2023 10:00 - 16:00

Tasuta

Maaelu Teadmuskeskus korraldab koostöös Ivar Raviga koolitused inimeste ja organisatsiooni juhtimisest

Koolituste eesmärgiks on pakkuda põllumajandustootjatele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel. Koolitusel vaadeldakse nii juhi isikust tulenevaid oskuseid, kui ka organisatsiooni toimimise mõtlemist.

Täiendkoolituse 2 päeva moodustab kokku ühe õppetsükli juhtimise terviku mõistmiseks (mõlemale päevale tuleb registreeruda!).

Koolituse ajad ning registreermine:

 • 10. mai – täienduskoolitus Organisatsiooni juhtimine (1. päev) – registreerumine kuni 8. mai kell 10.00 ⇓
 • 12. juuni – täienduskoolitus Inimeste juhtimine (2. päev) – registreerumine kuni 2. juuni või kohtade täitumiseni

Koolitaja: Ivar Raav. https://ivarraav.com/ Koolitaja, mentor ja konsultant, organisatsioonikäitumise magister ja matemaatik.

Toimumiskoht: Ravila mõis, Kose vald

Aja- ja päevakava:

10:00-11:30 Liidri olemus iseendana

  • Isiklik eluratas
  • Juhi ja liidri mõttemustrid
  • Juhi aeg inimestele
  • Osaleja missioon juhina

11:45-13:15 Emotsioonid, vajadused

  • Kaasamine, vastutus
  • Emotsionaalne intelligentsus
  • Motiveerimine

14:00-15:30 Suhted

  • Suhtlemisbarjäärid
  • Suhtlemisdraamad meeskonnas
  • 1-1 vestlused meeskonnaliikmetega

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab kirjeldada on juhi rolli inimsuhete juhtimises ja vestlustel
 • Osaleja oskab märgata enda isiklikku mõju inimsuhetele
 • Osaleja oskab arvestada indiviidide emotsionaalse intelligentsusega
 • Osaleja oskab kirjeldada inimeste rolle suhtlussituatsioonides ja sellest lähtuvalt läheneda juhina personaalselt

Tulenevalt grupis esile kerkivatest teemadest võib tulla päeva sees vajadus teemade fookust ja käsitluse sügavust muuta. Mõlemad koolituspäevad on 6 akadeemilist (auditoorset) tundi.

Koolituse slaidid: 12. juuni ivar Raav, Inimeste juhtimine

Käsitletud teemade osas aitavad rohkem süvitsi minna järgmiste allikate toel:

Koolituse kohtade arv on piiratud!
Külastuste sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.

Lisainfot külastuse kohta on võimalik küsida e-posti aadressil hanna.tamsalu@metk.agri.ee, 5201078

 

Täienduskoolitused on osalejatele tasuta. Tegevust toetab  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“.

MAK_logo