Ülevaade ÜhendPIP raames toimuvatest sündmustest aastal 2021 ja 2022

ÜHENDPIP – Eesti maaelu arengukava teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).


Tulemas sündmused:

 • 7. oktoober Toiduhügieen ja -ohutus, algaste
 • 11. oktoober Keemilised ohud toidus
 • 14. oktoober Listeria monocytogenes ja Salmonella spp toidupatogeenina 
 • 27. oktoober Ühistegevuse võimalused ja vajadused: head praktikad ja edulood 
 • 28. oktoober Rohumaaviljelus ja sööda tootmine arvestades süsinikuvaba farminduse reegleid
 • 4. november Enesekontrollisüsteemi loomine ja auditeerimine
 • 8. november Taimede endogeensed toidu- ja söödamürgid
 • 10. november Lihafoorum 2022
 • 11. november Lamba- ja kitsekasvatajate konverents
 • 18. november Põllumajandusloomade transport, pädevuskoolitus 
 • 18. november “Kõlblik kuni” või “Parim enne”
 • 25. novemer Toidupettuse ennetamine toidukäitlemisettevõttes
 • 2. detsember Toiduhügieen ja enesekontroll eraleamus toidu valmistamisel
 • 6. detsember Lisaained toidus
 • 7. detsember Piimalehmade praakimine ja hukkumine kõrgetoodangulistes piimakarjades
 • 9. detsember Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemisel

Toimunud sündmused 2021

Terviklik ÜhendPIP tegevuskava 2022. aasta kohta

Toimunud sündmused 2022