Ülevaade ÜhendPIP raames toimuvatest sündmustest aastal 2021

ÜHENDPIP – Eesti maaelu arengukava teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).
2021 kavandatakse mitmeid sündmuseid (nimekiri täieneb aasta kestel)

 

MAHEMAJANDUSE sündmused

28 infopäeva erinevatel teemadel: loomakasvatus (loomaliigiti), taimekasvatus (sh uuringute tutvustus, taimekaitse, köögivilja-, marja- ja puuviljakasvatus), segatootmine, turustamine, toitlustamine;
4 esitlustegevust;
3 temaatilist õpiringi (a’4 kohtumist) — maheteraviljakasvatuse õpiring alustab 6. juulil; mahelihaveisekasvatuse õpiring alustab 30. augustil
8 õppereisi või ettevõtete külastust Eestis;
mahetoitlustamisega tegelevate ettevõtjate juhendamine

ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA infopäevad ja koolitused

ÜHISTEGEVUSE  sündmused

MAAMAJANDUSE infopäevad ja sündmused

 • Põllumaa ostu finantseerimine (infopäev veebis)
 • Finantsaruandlus ja selle tõlgendamine (infopäev)
 • Käibekapitali juhtimine (infopäev)
 • Ettevõtete finantseerimine ja negatiivse omakapitali taastamine (2 infopäeva veebis)
 • Investeeringute tasuvusanalüüs (1 infopäev ja 1 koolitus)
 • Tootmisriskide juhtimine (1 koolitus)
 • Sotsiaalsed oskused ja vaimse tervise säilitamine (2 koolitust)
 • Toimunud: Inimeste sotsiaalne juhtimine (infopäev veebis – 30. august 2021)
 • Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool” (40 tundi koolitus)
 • Tootearenduse võimekuse suurendamine (koolitus) ja Tootearenduse suurendamise võimalused (infopäev)
 • Turundus sotsiaalmeedias (2 veebiseminari)
 • Biomajandus, bioressursside väärindamine ja ärimudelid
 • Ökosüsteemi teenused põllumajanduses

AIANDUSE  infopäevad ja esitlused

KONVERENTSID

 • Toimunud: Piimafoorum 2021  – 12. mai 2021 (pikk.ee veebis ja EPKK veebis)
 • Aianduse visioonikonverents (sügisel, 13 oktoober)
 • Mahepõllumajanduse aastakonverents (sügisel)
 • Taimekaitse 100 (sügisel)
 • Digipööre Eesti põllumajanduses (sügisel)
 • Ühistegevuse konverents (sügisel)
 • Mullapäev (3. detsembril)
 • Süsinikuneutraalne tootmine (16.-17. detsember)

TAIMEKASVATUSE infopäevad ja koolitused

 • Täppisviljelus erinevatest vaadetest (4 tk, sügisel)
 • Taimekaitse täiend- ja aluskoolitus (2+2 tk, toimumine ülevaatamisel)

(Mahe)Taimekasvatuse ESITLUS- ja PÕLLUPÄEVAD (suvel)