Ülevaade ÜhendPIP raames toimuvatest sündmustest aastal 2021 ja 2022

ÜHENDPIP – Eesti maaelu arengukava teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

Peatselt tulemas sündmused:


Tulemas sündmused:


Toimunud sündmused 2021

Terviklik ÜhendPIP tegevuskava 2022. aasta kohta