ÜHENDPIP – Eesti maaelu arengukava teadmussiirde programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas (riigihange nr 222076).

2021 kavandatakse mitmeid sündmuseid (nimekiri täieneb aasta kestel )

KONVERENTSID

 • Piimafoorum 2021  – 12. mai 2021 (pikk.ee veebis ja EPKK veebis)
 • Mahepõllumajanduse aastakonverents (sügisel)
 • Taimekaitse 100 (sügisel)
 • Digipööre Eesti põllumajanduses (sügisel)
 • Süsinikuneutraalne tootmine (sügisel)
 • Aianduse visioonikonverents (sügisel)
 • Ühistegevuse konverents (sügisel)
 • Mullapäev (detsembris)

ÜHISE PÕLLUMAJANDUSPOLIITIKA infopäevad ja koolitused

 • Konsulentide pindalatoetuse infopäev (6. aprill 2021)
 • Tootjate pindala- ja loomatoetuste infopäevad (15 tk perioodil 23. aprill kuni 1. mai 2021)
 • KSM ehk keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitus (3. juuni 2021)
 • mahepõllumajanduse algõpe (suve jooksul)
 • EL-i kvaliteedikavade geograafiline tähis (GT), kaitstud päritolunimetus (KPN), kaitstud geograafiline tähis (KGT) ja garanteeritud traditsiooniline toode infopäev
 • Metsanduse riiklik infopäev
 • M8 – Investeeringud metsaala arengusse ja metsade elujõulisuse parandamisse (3 tk)
 • Loomatervisealased uued õigusaktid (5 tk)
 • Karjatervise koolitus (260 h, veterinaaridele)
 • M4.1 – põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus
 • M6.1 – Moorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine
 • Maapiirkonnas ettevõtusalase teadlikkuse tõstmine
 • KSM ehk keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus (6 tk, sügisel)
 • Keskkonnasõbraliku aianduse koolitus
 • Muldade heaperemehelik majandamine (4 tk)
 • Veekaitse kohustused ja vajadused eelkõige nitraaditundlikul alal (2 tk)
 • Piirkondliku veekaitsetoetuse koolitus

ESITLUS- ja PÕLLUPÄEVAD (suvel)

 • Vähelevinud puuvilja- ja marjakultuurid (kuslapuu, ebaküdoonia) – 29. juuni, Polli, Viljandimaa
 • Uute põllukultuuride sortide tutvustamine – 1. juuli Võrumaa
 • Mahepõllumajanduslik teraviljakasvatus, taimekaitse – 1. juuli Jõgeva
 • Viie kultuuriga külvikord. Õlikultuuride agrotehnika. Kliimaga sobivad põllukultuurid – 5. juuli Eerika, Tartumaa
 • Eestis enamkasvatatavate põllukultuuri sortide viljelusväärtuse võrdlus. Sorditunnused ja nende määramine – 6. juuli, Matapera, Viljandimaa
 • Mullas tomuvad protsessid ja täppisviljelus – 12. juuli Rõhu, Tartumaa
 • Uued võtted ja võimalused mullaharimisele ning kultuuride kasvatamisele rohestamise perspektiivis – 13. juuli, Jõgeva
 • Uute sortide tutvustamine, teraviljade agrotehnika ja taimehaigused  –  27. juuli, Kuusiku, Raplamaa
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus (Polli)
 • Hahkhallituse tõrjevõimalused aedmaasikal
 • Õunapuude ja ploomipuude sordid, kloonalused
 • Viinamarjakasvatus ja mustikakasvatus
 • Uued ilutaimed, vastuõidavus konteinerhaljastuses
 • Sibulköögiviljade kasvatustehnoloogia, sordid

TAIMEKASVATUSE infopäevad ja koolitused

 • Täppisviljelus erinevatest vaadetest (4 tk, sügisel)
 • Taimekaitse täiend- ja aluskoolitus (2+2 tk, toimumine ülevaatamisel)

MAHEMAJANDUSE infopäevad, õpiringid, õppereisid ja ettevõtete külastused

MAAMAJANDUSE infopäevad ja sündmused

 • Põllumaa ostu finantseerimine (infopäev veebis)
 • Finantsaruandlus ja selle tõlgendamine (infopäev)
 • Käibekapitali juhtimine (infopäev)
 • Ettevõtete finantseerimine ja negatiivse omakapitali taastamine (2 infopäeva veebis)
 • Investeeringute tasuvusanalüüs (1 infopäev ja 1 koolitus)
 • Tootmisriskide juhtimine (1 koolitus)
 • Sotsiaalsed oskused ja vaimse tervise säilitamine (2 koolitust)
 • Inimeste sotsiaalne juhtimine (infopäev veebis – 30. august 2021)
 • Noorte põllumajandusjuhtide väljaõpe “Liidrite kool” (40 tundi koolitus)
 • Tootearenduse võimekuse suurendamine (koolitus) ja Tootearenduse suurendamise võimalused (infopäev)
 • Turundus sotsiaalmeedias (2 veebiseminari)
 • Biomajandus, bioressursside väärindamine ja ärimudelid
 • Ökosüsteemi teenused põllumajanduses

AIANDUSE  infopäevad ja esitlused

 • Infopäevad (2) – katmikalal kasvatamine ja tehnoloogia
 • Infopäev välislektoriga – Aiandustootmise sertifitseerimine
 • Esitlus – Hahkhallituse tõrjevõimalused aedmaasikal
 • Esitlus – Õunapuude ja ploomipuude sordid, kloonalused
 • Esitlus – Viinamarjakasvatus ja mustikakasvatus
 • Esitlus – Uued ilutaimed, vastuõidavus konteinerhaljastuses
 • Esitlus – Sibulköögiviljade kasvatustehnoloogia, sordid
 • Esitlus – Vähelevinud aiakultuurid – nt kuslapuu, ebaküdoonia