Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Inimeste ja organisatsiooni juhtimine

Inimeste juhtimine – eesmärgistamine

6. sept. 2023 10:00 - 16:00

Tasuta

Maaelu Teadmuskeskus korraldab koostöös Ivar Raviga infopäevad inimeste ja organisatsiooni juhtimisest

Õppe eesmärgiks on pakkuda põllumajandustootjatele tuge juhi töö olemuse süsteemsel mõtestamisel. Vaatleme nii juhi isikust tulenevaid oskuseid, kui ka organisatsiooni/meeskonna toimimise mõtlemist.

Õppetsükkel koosneb eraldiseisvatest päevadest, igale päevale tuleb registreeruda eraldi.

Koolituse ajad ning registreermine: JUHTIMISE JALAJÄLG. MIKS PEAKS JUHTIMINE OLEMA AJUTINE

 • 6. september – täienduskoolitus – Inimeste juhtimine – eesmärgistamine (registreeri enne 30. augustit)
 • 4. oktoober – täienduskoolitus – Raha ja finantside juhtimine (registreeri enne 27. septembrit)

Koolitaja: Ivar Raav. https://ivarraav.com/ Koolitaja, mentor ja konsultant, organisatsioonikäitumise magister ja matemaatik.

Toimumiskoht: Paide, Ajakeskus Wittenstein

Aja- ja päevakava:

10:00-11:30 Eesmärgistamine

 • Eesmärgistamise tööriistad ja tehnikad
 • Praktiline eesmärgistamise harjutus

11:45-13:15 Meeskonna ja indiviidi eesmärgistamine

 • Mõõdikud
 • Mõõdikute seostamine inimestega
 • Praktiline oma ettevõtte mõõdikute väljatöötamine või uuendamine

14:00-15:30 Eesmärkide jälgimine

 • Raportid
 • Arenguvestlused
 • Järgmise korra ettevalmistus (ootused)

Õpiväljundid:

 • Osaleja oskab sõnastada oma organisatsiooni tulemusmõõdikuid
 • Osaleja oskab kasutada vähemalt üht tulemuseesmärgistamise töörista
 • Osaleja oskab kirjeldada oma ettevõtte tulemusmõõdikute saavutamise tegevuskava inimeste juhtimise aspektist

Tulenevalt grupis esile kerkivatest teemadest võib tulla päeva sees vajadus teemade fookust ja käsitluse sügavust muuta.

Koolituse kohtade arv on piiratud!
Külastuste sihtgrupiks on põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise, põllumajandusmaa hooldamise, põllumajandustoodetest mitte-põllumajandustoodete töötlemise või metsa majandamisega tegelevad isikud või mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad. Sihtgruppi mittekuuluvad ei pruugi osalema pääseda.

Lisainfot külastuse kohta on võimalik küsida e-posti aadressil hanna.tamsalu@metk.agri.ee, 5201078

 

Täienduskoolitused on osalejatele tasuta. Tegevust toetab  Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“.

MAK_logo