Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Intensiivkoolitused “PRIA toetused”

26. märts 2013

Harjumaa

hotell Dzingel, Tallinn

Harjumaa

Intensiivkoolitus “PRIA toetused”

26. märts 2013.a. 10.00-15.30 (+fookusgrupid),
hotell Dzingel, Tallinn

Sihtgrupp: Koolitus sobib Sulle, tegutsed põllumajandussektoris, maapiirkonnas või metsanduses ning soovid leida oma tegevusele rahastust.

Tutvustus: Koolituse peaeesmärk on tutvustada kõiki tähtsamaid rahastusallikaid, millest raha taotleda ning jagada olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis projekti läbimineku tõenäosust suurendavad.

Koolitus tugineb koolitajate ja Projektieksperdi kogemustele, teadmistele ning pikale koostööle taotlejate ning rahastajatega.

I Ülevaade rahastusvõimalustest

Koolituse käigus tutvustatakse rahastusvõimalusi ja nende nõudeid konkreetsete näidete põhjal, õpetades lisaks väikseid nippe, mida rahastajad oma programmi määrustes/tutvustuses/nõuetes ei esita, kuid millest võib sõltuda taotluste õnnestumine. Näpunäiteid PRIA taotlusvormide täitmisel ja toetuste taotlemisel.

II Projekti koostamine
Koolituse teine pool keskendub projektitaotluste koostamisel ettetulevatele ohtudele ja  vigadele.

■vead PRIA toetuste taotlemisel ja koostamisel;
■määruse lugemine;
■abikõlbulikud, mitteabikõlbulikud kulud;
■hinnapakkumiste võtmine;
■investeeringu teostamine, tegevuse PRIA poolne kontrollmine;

III Partnerlus, toetus
Maaelu Edendamise SA võimalused lisarahastuse kaasamiseks. MESil on erinevad võimalused maaettevõtjate ja põllumajandustootjate investeeringute rahastamiseks (tagatis, laen). Nad tutvustavad praeguseid kehtivaid tooteid ja enda võimalusi ning uue programmperioodi finantsinstrumentide kaasamise süsteemi toetustesse.

■MESi põhitegevus;
■MESi pakutavad tooted (tagatis, laen);
■Uue rahastusperioodi finantsinstrumentide kaasamine;
Rahastusallikad
Koolitusel saad teada lähemalt näiteks järgmiste konkursside kohta. Jagame ka oma kogemusi ning toome näiteid rahastatud projektidest.

PRIA rahastuvõimalused 2013

■1.2. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus,
■3.1 Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas (bioenergia),
■1.5.1 Metsa majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine jt.)
■Leader-meetmed (vt rahastusblogist, mis piirkondades on avatud meetmed)
■Planeeritavad meetmed uuel perioodil 2014-2020
NB! Kas teadsid, et toetusprojekti kirjutamise kulud on võimalik tagasi saada 75% ulatuses nõuandetoetuse kaudu.

Osalustasu:
Põhipakett: Kiiremate soodushind 50 eurot + km kehtib 19.03.13. Tavahind 57 eurot + km.

Fookusgrupi pakett maksab lisaks põhipaketile 30 eurot + km soodusajal, hiljem 37 eurot + km.

Täpsemalt koolitusega seonduvast, päevakava  ja registreerumine vt www.toetus.ee

 

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit.

 

Info ja kontakt:

Mariana.Mutso[A]projektid.ee

www.projektid.ee

www.facebook.com/projektid

http://koolitus.projektid.ee