Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Kaasaegseid seisukohti lüpsilehmade söötmisel

3. apr. 2014

Jõgevamaa

Jõgeva kultuurikeskuse keldrisaal

Jõgevamaa

Algus 10.00

Lektor on Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi söötmise osakonna juhataja professor, DrAgrSc Meelis Ots.

Teemad

Kuidas hinnata söötmise tasakaalustatust piima koostisosade kaudu?

Mineraalelemendid lüpsilehmade söödaratsioonis. Millal kasutada söötmisel orgaanilisi mineraalelemente?

Kaasaegseid seisukohti noorkarja söötmisel ja pidamisel.

Millised võimalused on pikendada lehmade karjaspüsimist söötmistehnoloogiliste võtete abil.

Lüpsilehmade söötmisest üleminekuperioodil.

Kiudainete tähtsusest lüpsilehmade söödaratsioonis.

Mineraalainetest lüpsilehmade söötmisel.

Piima koostist mõjutavatest teguritest.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või äärmisel juhul 736 6955.