Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Karjamaade rajamine erinevatele loomaliikidele ja karjatamise korraldamine

19. apr. 2013

Lääne-Virumaa

Rakveres maavalitsuse õppeklassis Kreutzwaldi 5

Lääne-Virumaa

Lektorid Arkaadi Parol ja Rein Viiralt EMÜst käsitlevad teemasid:

 

1. Rohusaagi kasutusviiside (niitmine, loomade karjatamine, vahelduv kasutus) võrdlus eri aspektidest: agronoomiline, loomakasvatuslik, ökonoomiline. Arengusuunad lähitulevikus.

2. Looma ja karjamaa vahelised suhted, eri loomaliikide ja vanuserühmade nõuded taimiku koosseisu ja toiteväärtuse osas. Karjamaad mahetootmises.

3. Karjamaade rajamisviiside (künnipõhine, pindmise harimise järel,  otsekülv) võrdlus. Kattevilja mõju taimikule.

4. Maade (muldade) valik ja seemnesegud eri loomaliikidele sobivate karjamaade rajamiseks: piimakari, lihaveised, lambad, hobused.

5.Karjamaade väetamine ja hooldamine külvi- ja kasutusaastatel (s.o. täissaagiaastatel), seostatult keskkonnatoetuste taotlusnõuetega.

6. Erinevate loomaliikide ja vanuserühmade karjatamine: piimakari (lüpsvad ja kinnislehmad, noorloomad, vasikad), lihaveised, lambad, hobused, sead, linnud. Efektiivsed karjatamisviisid (kopli- ja portsjoniviisiline), karjamaatarad (sh elektritara kasutamine).

7. Loomade karjatamine liigirikastel säilitamist väärivatel pool-looduslikel rohumaadel: puisniidud, loopealsed ehk alvarid, rannaniidud.

8. Karjamaade saagi ja majandusliku väljundi mõõtmine ja arvutamine.

Soovitav eelregistreerimine ttl@kodu.ee või 736 6955.