Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Katsed ja põllumajandusuuringud Jõgeva SAI-s

3. juuli 2013

Jõgevamaa

Jõgeva SAI põllud,Jõgeva alevik

Jõgevamaa

Jõgeva Sordiaretuse Instituut ja Põllumeeste ühistu KEVILI kutsuvad:
Katsed ja põllumajandusuuringud Jõgeva SAI-s

3.juuli  2013
Jõgeva SAI põllud, Jõgeva alevik

Tutvumine Jõgeva SAI – KEVILI rakendusuuringu katsevõrgustiku katsetega.
 

10.00 – 10.30 Kogunemine Jõgeva SAI ladude juures

10.30 – 11.00 Väetiste efektiivsus ja uued väetised. Tutvumine KEVILI ja Jõgeva SAI rakendusuuringu katsevõrgustiku katsetega- Tiia Kangor

11.00 – 11.30 Haiguste ja kahjurite levik ja prognoos 2013 aastaks.- Pille Sooväli

11.30 – 12.00 Erinevate puhtimispreparaatide mõju teraviljahaigustele.-   Mati Koppel

12.00 – 12.30 Talirukki võrdluskatse ja talvitumine 2012/2013 aasta talvel.- Ilme Tupits

12.30 – 13.00 Talinisu võrdluskatse ja talvitumine 2012/2013 aasta talvel. Uued talinisu aretised.- Reine Koppel

13.00 – 13.30 Suvinisu võrdluskatse, toidunisu kvaliteeti mõjutavad tegurid. – Anne Ingver 

13.30 – 14.00 Suviodra võrdluskatse ja õlleodra kvaliteeti mõjutavad tegurid.- Ülle Tamm

14.00 – 14.30 Kaera uued sordid.- Ilmar Tamm

14.30 – 14.50Talirapsi- ja rüpsi sordid ning agrotehnika. – Lea Narits

14.50 Lõuna
Vajalik eelregistreerimine: 7766901, jogeva[A]jpbi.ee või www.sordiaretus.ee lehel oleva vormi abil.

Üritus toimub Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meetme 1.1 raames.