Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Keskastme toiduhügieeni koolitus (Toiduliidu 3-päevane koolitus)

30. sept. 2014

Tartumaa

Tartu, Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56 ruum 303

Tartumaa

Eesti Toiduainetööstuse Liit (Toiduliit) korraldab 
Keskastme toiduhügieeni 24H koolituse (taotlus nr. 111014370673).

 

Koolituse aeg: 30. september – 2. oktoober (24 akadeemilist tundi) 
Koolituse toimumiskoht: Tartu, Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56 ruum 303

 

Koolituspäeval käsitletavad teemad ja osalevad õppejõud:

I koolituspäev Enesekontrolli rakendamine (Katrin Laikoja)

Toidualastest õigusaktidest

Keemilised ohud toidus

Füüsikalised ohud toidus

Enesekontrollisüsteemi eeltingimusprogrammid

Toiduohutuse juhtimissüsteemid, sh HACCP ja ISO:22000

Ohtude analüüs ja riskihindamise põhimõtted

Kriitilised kontrollpunktid toidu käitlemisel

Toiduohutuse juhtimissüsteemide juurutamine ja ajakohastamine

 

II koolituspäev Tootmishügieen (Mati Roasto)

Tootmisruumide ehituslikud aspektid ja nende seos ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga

Hügieenitsoonide vajalikkus ja selle seos personalihügieeniga

Toidu saastumise, sh ristsaastumise võimalused ja selle vältimine

Käitlemisettevõtte sanitatsiooni põhimõtted, puhastamine ja desinfitseerimine

Biokilede teke, avastamine ja likvideerimine

Listeria monocytogenes tootmishügieeni enim mõjutava faktorina. Probleemi ennetamise ja likvideerimise võimalused

Kahjuritõrje, jäätmekäitlus

 

III koolituspäev Toiduhügieen (Katrin Laikoja)

Toiduhügieeni põhimõtted

Toidu bioloogiline saastumine

Mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid

Toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid

Toidu säilitamise viisid, tingimused ning temperatuuri kontroll

Isikliku hügieeni nõuded

Hügieenikoolituste planeerimine ja läbiviimine

 

Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.

 

Koolituse ajakava:

I õppepäeval                                    II ja III õppepäeval

10.00 – 11.30     Õppetöö             09.00 – 10.30

11.30 – 11.45     Kohvipaus          10.30 – 10.45

11.45 – 13.15     Õppetöö             10.45 – 12.15

13.15 – 14.00     Lõuna                   12.15 – 13.00

14.00 – 15.30     Õppetöö             13.00 – 14.30

15.30 – 15.45     Kohvipaus          14.30 – 14.45

15.45 – 17.15     Õppetöö             14.45 – 16.15

 

Koolituse täielikult läbinutele väljastatakse Eesti Maaülikooli tunnistus.

Koolituse korraldamist toetab Euroopa Liit. 

Eesti Toiduainetööstuse Liit 
Tel: +372 6 484 978 
www.toiduliit.ee