Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus

Keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitus

20. okt. 2021 10:00 - 15:00

Väljavõte KSM määrusest 2021. aasta osas:

Taotleja või tema esindaja, kes tegeleb taotleja põllumajanduslikus majapidamises põllumajandusliku tegevusega, peab olema osalenud keskkonnasõbraliku majandamise algkoolitusel esimese kohustuseaasta 1. detsembriks ja keskkonnasõbraliku majandamise täienduskoolitusel viienda kohustuseaasta 15. juuniks. 2021. ja 2022. aastal võetud kohustuse puhul täienduskoolitusel osalemist ei nõuta.

Nõutav eelnev registreerumine koolitustele. Registreerimine toimub kuni kooitusele eelneva päeva kella 17.00. Link registreerunutele saadetakse enne koolituse algust meilile.

 

Koolitused toimuvad järgmistel kuupäevadel:

20. oktoober 2021 veebis Registreerimine https://forms.gle/ZNDkRaMkQ1iejKuCA 25.oktoober 2021 veebis Registreerimine https://forms.gle/wwDoqThwfhNnu4Cq8

27.oktoober 2021 veebis Registreerimine https://forms.gle/P5yEr5ENRTfrXNVEA

02.november 2021 veebis Registreerimine https://forms.gle/XoPmr5ong8jkvfnA7

10. november 2021 veebis Registreerimine https://forms.gle/4veA5djyk9QArKJb6

11. november 2021 klassiruumis (Türi Kultuurimaja Klaassaal. Osavõtjate arv piiratud. Toimub COVID viiruse kontroll vastavalt sel hetkel kehtestatud korrale.) Registreerimine https://forms.gle/5u4yAhMgcZxdxE7h7

Lektorid Lilia Kulli ja Vaike Nõu.

 

Koolituspäeva ajakava:

9.45 – 10.00 sisenemine Zoomi/kogunemine

10.00 – 11.30 ettekanded

11.30 –11.45 paus

11.45 –13.15 infopäeva ettekanded

13.15 – 13.30 paus

13.30 – 15.00 infopäeva ettekanded, küsimused, arutelu jms.

Ettekanne 1

Ettekanne 2

Infopäev viiakse läbi „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ (viitenumber 222076) raames ja on osavõtjatele tasuta.

Koolitus viiakse läbi vastavalt õppekavale. Koolituse sisu:

1) Eesti maaelu arengukava ning põllumajanduse keskkonna- ja kliimameetme olemus.
2) Nõuetele vastavuse süsteem.
3) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse baasnõuded.
4) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse toetusõiguslikkuse nõuded.
5) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse põhitegevuse nõuded:

  • viljavahelduse või külvikorra planeerimine ja olulisus, liblikõieliste kasvatamise tähtsus;
  • sertifitseeritud seemne kasutamise tähtsus;
  • taimekaitsevahendite keskkonnasõbralik kasutamine (sh glüfosaatide kasutamise ohud, taimekahjustajate seire);
  • talvise taimkatte tähtsus;
  • mullaproovide võtmine ning analüüsitulemuste hilisem kasutamine;
  • mitmeaastase taimestikuga rohumaariba ja maastikuelementide tähtsus bioloogilise ja maastikulise mitmekesisuse seisukohast.

6) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse lisategevuste nõuded:

  • lisategevustega seotud nõuded taotlejale ja toetusõigusliku maa kohta;
  • täiendava veekaitse lisategevuse nõuded;
  • mesilaste korjealade rajamise lisategevuse nõuded, tolmeldajate ja korjealade tähtsus;
  • põllulindude soodustamise lisategevuse nõuded.

7) Keskkonnasõbraliku majandamise toetuse kohustusega seonduv (suurendamine, vähendamine, üleandmine ja asendamine).
8) Ülevaade keskkonnasõbraliku majandamise toetusega seotud toetustest (piirkondlik mullakaitse toetus, keskkonnasõbralik köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus).
9) Arutelu, kokkuvõte

 


MAK 2014-2020 perioodil arvestatakse alates 2015. aastast toimunud koolitusi.

Kui KSM algkoolitus on läbitud enne KSM kohustuse võtmist, saab koolitusel osalemise üle kanda, esitades Põllumajandusuuringute Keskusele teatise e-postile ere.ploomipuu@pmk.agri.ee, näidates ära, mis kuupäeval ja kus olete osalenud (osaleja ja firma nimi), lisainfo 503 1048.

Täpsem info: https://pmk.agri.ee/et/pollumajanduskeskkonna-uuringud/koolitused-infopaevad

 

MAK_logo