Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

“Kommunikatsioon kui juhtimisvahend” täiendkoolitus

21. märts 09:30 - 15:45

Tasuta

Täpsem info ja registreerumine SIIN

Ene Seidla annab õppijaile teadmised organisatsiooni sise- ja välikommunikatsiooni juhtimisest.

Koolituse läbinu:

  • mõistab kommunikatsiooni olemust;
  • oskab kasutada erinevaid kommunikatsioonikanaleid ja -vorme;
  • oskab arvestada psühholoogiaga seotud aspekte kommunikatsioonis.

Ajakava:

09.30 – 10.00 Registreerimine, hommikukohv
10.00 – 12.00 Kommunikatsioon usalduse loomiseks ja kokkulepete tegemiseks. Harjutused. Töövormid.
12.00 – 13.00 Lõuna
13.00 – 14.30 Kommunikatsioon praktikas inimeste ja üksuste vahel. Harjutused. Põhireeglid ja kasulikud võtted.
14.30 – 14.45 Kohvipaus
14.45 – 15.45 Erinevad käitumistüübid – erinev ootus kommunikatsiooni osas.

Täienduskoolitusest võivad osa võtta:

Täienduskoolitusest võib osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Kohtade arv on piiratud.

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas” ühistegevuse valdkonna raames, toetab Euroopa Liit.

Koolituse korraldaja:

Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika õppetool

Fr. R. Kreutzwaldi 1A
51006 Tartu,
tel 7313061
e-post: jaana.orin@emu.ee

 

MAK_logo