Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Konverents “Tuleviku roheoskused – kellele ja kuidas?”

21. nov. 2023 10:00 - 17:00

Tasuta

Sajandite jooksul on Eestis tegeletud nii maaharimise kui rahva harimisega. Selle tulemusel on Eestist saanud digiriik, mis on nii Euroopas kui kogu maailmas tuntud oma innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste poolest. Kuidas tulla aga tagasi roheoskuste juurde ja integreerida need Eesti ettevõtete tegevuskavadesse, et innovatsioon ja areng ei tuleks keskkonna arvelt?

21. novembril toimub roheoskuste programmi avakonverents “Tuleviku roheoskused – kellele ja kuidas?”, mis annab ülevaate programmi tegevustest ja vastab ühtlasi eelmainitud küsimusele – kuidas integreerida roheoskused Eesti ettevõtete tegevuskavadesse?

Arutlusele tulevad teemad nagu riigi rohepoliitika, roheoskuste arendamisest hariduspsühholoogi vaatevinklist ning räägime ka valdkonna headest praktikatest.

Kava

PÄEVA JUHIB IVO KRUSTOK, SEI TALLINNA VANEMEKSPERT

10.15–11.00 Saabumine ja tervituskohv, avatud on Eesti Maaülikooli pop-up näitus teemal “Climate-Smart Agriculture and Forestry: Drivers of Circular Bioeconomy

11.00–11.10 Avasõna
Ülle Jaakma, Eesti Maaülikooli rektor

11.10–11.30 Riigi rohepoliitikast
Kristi Klaas, Kliimaministeeriumi asekantsler

11.30–11.50 Ülevaade meetme tegevustest
Anna Traksmaa, Harno roheoskuste programmijuht ja Ena Drenkhan HTM, täiskasvanuhariduse poliitika valdkonna peaekspert

11.50–12.10 Roheoskused oskuste klassifikaatoris
Ave Ungro, SA Kutsekoda, oskuste süsteemi arendusjuht

12.10–12.30 Roheoskuste arendamisest hariduspsühholoogi vaatevinklist
Grete Arro, haridus- ja keskkonnapsühholoog, veebiettekanne

12.3013.30 Lõuna

13.30–13.45 Rohepöörde trendid ja stsenaariumid Eestis ja Euroopas – roheoskuste arendamise võimalik mõju tulevikumajandusele
Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Tehnikaülikooli kestliku arengu ja rohepöörde nõunik

13.45–14.10 Teadus kui innovatsiooni looja ja tuleviku roheoskuste kujundaja
Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikooli põllumajandusökonoomika vanemteadur ja Relika Alliksaar-Williams, Tartu Ülikooli teadmussiirde ekspert

14.10–14.35 Ettevõtjate vaade roheoskuste arendamisele
Argo Alaniit, EVEA, GreenDice AS tegevjuht ja Meljo Musto, EVEA, Melsum OÜ tegevjuht

14.35–15.05 Paneeldiskussioon. Head praktikad ja edulood roheoskuste arendamisest kutsehariduses
Arne Küüt, Tartu Rakenduslik Kolledž (VOCO), inseneriakadeemia juht; Juta Vallikivi, Tartu Kunstikooli arendusprojektide koordinaator ja projektijuht; Keio Kaarlõp, Räpina Aianduskooli aiandustehnoloogia õpetaja.

15.0515.30 Kohvipaus 

15.30–17.00 EMÜ laborite külastused ja töötoad
Eelneva registreerumisega

Kavas võib esineda muudatusi.

 

KONVERENTSIL OSALEMINE ON TASUTA.

Konverentsi raames, vahemikus 15.30-17.00, on võimalik osaleda töötoas või külastada Eesti Maaülikooli laboreid, saades ülevaate tulevaste roheoskuste arendamise praktilisest võimekusest. Laborite külastused ja töötoad toimuvad paralleelselt ning vajalik on eelnev registreerimine.

Töötoad

Rohepesu esineb tänapäeval mitmes toonis ja kujul ning seda võib olla aina keerulisem märgata. Selles töötoas keskendume põhilistele oskustele, mis aitavad meil rohepesu märgata – kriitiline ja süsteemne mõtlemine. Ja eelkõige – saame rohepesu märgata siis, kui saame aru mida keskonnahoidlikkus üldse tähendab. Vaatlemegi seda ringmajanduse põhimõtete näitel.

Töötuba viib läbi Kadri Kalle, säästva arengu ekspert ja koolitaja.

Vaadatakse üle rohepöörde ja roheoskustega seotud terminoloogia võttes aluseks “Rohepöörde sõnastiku”, kaardistatakse mitmeti mõistetavused ja puudu olevad terminid, püütakse leida häid rohelisi uudissõnu ning mõeldakse, kuidas kujundada ühtset arusaama.

Töötuba viib läbi Helen Sooväli-Sepping, Tallinna Tehnikaülikooli kestliku arengu ja rohepöörde nõunik.