Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Karjaterviseprogrammide rakendamine

4. apr. 2019

Toimumisaeg 4.04.2019
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Eesti Maaülikool
Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303 kolmandal korrusel
Toimumise ajakava ja lisainfo 10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 11:45 kohvipaus
11:45 – 13:15 õppetöö
13:15 – 14:00 kohvipaus
14:00 – 15:30 õppetöö
Õppekeel eesti keel
Õppejõud Kalmer Kalmus
Ants Kavak
Ants-Hannes Viira
Piret Kalmus
Kerli Mõtus
Sihtrühm  

Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühmale tasuta.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu * Piimaveise karjaterviseprogrammi kontseptsioon, eesmärgid ja metoodika
* Karjas esinevate haiguste registreerimine ja analüüs
* Karjatervisealaste eesmärkide seadmine
* Karjatervise probleemide lahendamine
* Karjaterviseprogrammi majanduslik mõju

Koolitusel antakse ülevaade karjatervise programmide läbiviimise põhimõtetest ning
Eesti Maaülikooli ja MTÜ Piimaklastri koostöös viimasel kahel aastal läbi viidud projektist.
mille käigus esmakordselt Eestis testiti karjatervise programmide rakendamist viies erineva suurusega piimaveisefarmis ning analüüsiti karjade tervise- ja toodangunäitajate ja majandustulemuste muutust.

Registreerumise tähtaeg 29.03.2019
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8802&id_ay_toimumine=12868&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo