Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Loomapidamine, transport, tapmine

9. märts 2018

AU.573 Loomapidamine, transport, tapmine
Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.

Õppekava kinnitamise teade 08.02.2018 nr 4.2-6/804-1

Toimumisaeg 09.03.2018
Toimumiskoht Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 (tehnikamaja, Tallinna poolt tulles Tartu Näitustest järgmine hoone), avatud ülikooli auditoorium A 305 III korrusel (või õpperuum täpsustub)

Maht 6 akadeemilist tundi

Ajakava
10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 12:00 lõunapaus
12:00 – 13:30 õppetöö
13:30 – 13:45 kohvipaus
13:45 – 15:15 õppetöö

Sisu
Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus;
Erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis;
Transpordisobivus;
Põllumajandusloomade transport tapamajja – erinevad transpordi liigid ja vahendid;
Loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas;
Humaanne tapmise eeldused;
Erinevad uimastamise meetodid;
Korrektse uimastamise tunnused.

Õppejõud Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent

Sihtrühm
Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.
 

Koolitus toimub programmi
"Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.

Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda:
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8762&id_ay_toimumine=11364&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem teave koolituse korraldajalt
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844 

e-post: avayl[A]emu.ee

MAK_logo