Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandussaaduste töötlemine konsulendile: jookide väiketöötlemine

12. märts 2018

Koolitus "Jookide väiketöötlemine" on põllumajanduskonsulentidele suunatud koolitusprogrammi "Põllumajandussaaduste töötlemine konsulendile" esimene moodul.
2018 aastal on toimumas veel moodulid "Aia-, põllu- ja metsasaaduste väiketöötlemine" ja "Lihatoodete väiketöötlemine".
 
Koolitusmooduli eduka lõpetamise eelduseks on täies mahus ja aktiivne osalemine kõigi koolituspäevade õppetöös ning mooduli lõpus sooritatud arvestustöö.
 
Koolitusmoodul "Jookide väiketöötlemine" toimub EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse ruumides, aadressil Polli, 69108 Karksi vald, Viljandimaa
 
Ajakava 12. märtsil:
10.45 – 11.00 tervituskohv
11.00 – 11.45 õppeekskursioon
11.45 – 12.00 kohvipaus
12.00 – 13.30 õppetöö
13.30 – 14.00 lõuna
14.00 – 16.15 õppetöö
 
Ajakava 13. märtsil:
 9.45 – 10.00 hommikukohv
10.00 – 11.05 õppetöö
11.05 – 11.15 kohvipaus
11.15 – 12.45 praktiline töö laboris
12.45 – 13.15 lõuna
13.15 – 14.45 praktiline töö laboris jätkub
14.45 – 14.50 paus
14.50 – 16.25 praktiline töö laboris jätkub
16.25 – 16.50 õppetöö
 
Ajakava 14. märtsil:
 9.45 – 10.00 hommikukohv
10.00 – 11.30 õppetöö
11.30 – 11.45 kohvipaus
11.45 – 13.15 õppetöö
13.15 – 14.00 lõuna
 
NB! Majutusteenus tuleb koolitusel osalejatel leida ja broneerida iseseisvalt. Ööbimise kulud ei kuulu koolituse hinna sisse.
 
Koolituse sihtrühmKoolitusel osaleja peab vastama maaeluministri 15. mai 2015. a määruses nr 61 „Nõustajate koolitustoetus“ kehtestatud nõuetele, ning peab valdama eesti keelt väga heal tasemel.
 
Koolituse sihtrühma kuuluvad:
– isikud, kellele on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja kellel on kehtiv konsulendi kutsetunnistus;
– isikud, kellele kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
– isikud, kes on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lg 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegelevad põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.
 
Hinnainfo: Koolitus on sihtrühma kuuluvatele isikutele tasuta.
Koolituse tellijaks on PRIA ning koolitustegevust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest.
Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

 
 
Kursusel osalemiseks on vajalik kuuluda määratletud sihtrühma ning registreeruda kursusele elektrooniliselt maaülikooli õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise õnnestumist kinnitab registreerumisel märgitud e-kirja aadressil saabunud kinnituskiri. Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni või grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Kõiki registreerunud saavad enne kursuse algust infokirja registreerumisel märgitud e-kirja aadressil.
 
Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1
51014 Tartu,
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844
e-post: avayl@emu.ee 
 

Täpsem info: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8822&id_ay_toimumine=11448&systeemi_seaded=3,1,12,1,

 

Koolituse info on üleval ka: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/konsulentideeri/ ja http://www.pikk.ee/sundmused/2018/03/12/11991#.WoK6MejFK70

 

Majutusteenust on võimalik koolituskoha läheduses leida nt:
Abja-Paluoja õpilaskodu hostelis. info ja broneerimine: http://abjag.vil.ee/opilaskodu-2
Mulgi Kõrtsi külalistemajas. Info ja broneerimine: http://www.mulgikorts.ee/?page_id=105

 

MAK_logo