Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Metsakorraldus”

4. mai 2016

Tartumaa

Eesti Maaülikool, Kreutzwaldi 56/1 , Tartu

Tartumaa

Eesti Maaülikooli avatud ülikool korraldab koolituse

Metsakorraldus

Sihtrühm: metsakorraldusvaldkonna spetsialistid, metsaomanikud, põllumajandus- ja metsandusvaldkonnas tegevad inimesed.

Eesmärk: anda ülevaade metsakorraldusvaldkonna hetkeseisust, kehtivast regulatsioonist ning samuti võimaluse valdkonna spetsialistidele enesetäienduseks ja praktiliseks kontrollimiseks. Koolituse läbinule loob see eeldused õpingute jätkamiseks metsanduse tasemeõppe õppekaval.

Õppekava rühm: metsandus.

Õpiväljundid:

koolitusel osalenu

– tunneb metsakorraldust ja selle põhimõtteid;

– tunneb metsakorralduslikku tööd ja sellega seotud seadusakte;

– teab metsainventeerimisest  ja uutest mõõteriistadest;

– oskab koguda metsakorralduslikke andmeid;

– oskab töödelda metsakorralduslikke andmeid;

– oskab kasutada alusmaterjale ettevalmistumisel metsainventeerimiseks;

– oskab töödelda ja analüüsida inventeerimisandmeid.

Koolitusel pakutavad metsakorralduse valdkonnas süvendatud teadmised loovad hea aluse ettevalmistumiseks metsakorraldustööde teostajate atesteerimisel vajalike nõuete täitmiseks.

Maht: 3 õppepäeva, 21 akadeemilist tundi, millest 14 tundi auditoorset õppetööd ja 7 tundi praktilist õppe- ja katsetööd metsas.

Toimumise aeg ja koht: 4. – 6.mai 2016, Eesti Maaülikooli tehnikamajas, Kreutzwaldi 56/1 Tartu ja praktiline õpe Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas.

Õppeteenustasu: 180 EUR

Ajakava

4. mai

10.00 – 11.30 Metsakorraldus ja selle põhimõtted

11.30 – 11.45 kohvipaus

11.45 – 13.15 Metsakorralduslikud tööd ja seotud seadusaktid

13.15 – 13.45 lõunapaus

13.45 – 15.15 Metsakorralduslike andmete kogumine ja nendele esitatavad nõuded

15.15 – 15.30 paus

15.30 – 16.15 Metsakorralduslike andmete kogumine ja nendele esitatavad nõuded

5. mai

9.00 – 10.30 Metsakorralduslike andmete töötlemine ja esitamine

10.30 – 10.45 kohvipaus

10.45 – 12.15 Metsamajandussoovitused ja nendega seotud seadusaktid

12.15 – 12.45 lõunapaus

12.45 – 14.15 Praktiline töö – metsakorraldus ja seda reglementeeriv seadusandlus

14.15 – 14.30 paus

14.30 – 15.15 Praktiline töö – metsakorraldus ja seda reglementeeriv seadusandlus

6. mai

Praktiline välitöö Järvseljal algusega kell 10.00, lõpp kell 16.25

Lõunapaus kell 12.00 – 13.00

Alusmaterjalide kasutamine metsainventeerimiseks ettevalmistumisel

Metsainventeerimine praktiline töö

Metsainventeerimine ja uued mõõteriistad

Metsainventeerimine katsetöö

Inventeerimisandmete töötlemine, analüüs ja kaasajastamine registris

Õppekeskkonna kirjeldus: loeng viiakse läbi avatud ülikooli õppeklassis, mis on varustatud pabertahvli, markerite, arvuti, WIFI, dataprojektori või TV-ga. Praktiline osa toimub Järvselja Õppe- ja Katsemetskonnas.

Koolitusel osalenule väljastatakse tõend

Õppejõud:

Henn Korjus, doktor (mets) Eesti Maaülikooli metsandus ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna dotsent

Ahto Kangur, doktor (mets) Eesti Maaülikooli metsandus ja maaehitusinstituudi metsakorralduse osakonna dotsent

VAJALIK EELREGISTREERIMINE maaülikooli avatud ülikooli tel 731 3275, 731 3175, 731 3174 või täites registreerumisvormi maaülikooli kodulehe aadressil http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/registreeru-kursusele/

Koolitust korraldab:

Eesti Maaülikooli avatud ülikool

Tel 731 3174, 731 3275, 731 3175

avayl@emu.ee

http://avatudylikool.emu.ee/

Kreutzwaldi 56-III korrus,

51014 Tartu