Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Sündmuste seeria Sündmuste seeria: Nõustamismetoodika koolitus

Nõustamismetoodika koolitus M01

21. mai 09:00 - 22. mai 18:00

Tasuta

Maaelu Teadmuskeskus korraldab nõustamismetoodika koolituse “Minu roll nõustajana”, CECRA moodul 01

Täienduskoolitus annab mõistmise põllu- ja maamajanduse nõustajale esitatud ootustest, erinevatest rollidest ja iseendaga hakkamasaamisest.
Selle koolituse ja Moodul 2 läbimine koos annavad eelduse konsulendi kutse saamiseks.

Konsulendi töö on pakkuda kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõustamist. Lähtuvalt oma spetsialiseerumise valdkonnast edastab konsulent kliendile korrastatud teabe ja juhendab klienti, arvestades tema vajadusi, soove, võimalusi ning piiranguid. Konsulent on kursis nõuandesüsteemi, majanduskeskkonna suundumuste ning nende mõjuga Eesti maamajandusele.
Konsulendi töö on enamasti hooajaline, mitmekesine ja rohkele suhtlemisele ning inimsuhetele tuginev.

 

Aeg: 21.-22. mai ja 29. mai 024 (kokku 3 päeva, kohustuslik on osavõtt kõikidest päevadest)

Koht: Vihula mõis, Lääne-Virumaa

Registreerumine koolitusele alates 16.04 kuni 15. mai kl 16 lehe allservas ⇓ või grupi täitumiseni

* Tegemist on kolmepäevase koolitusega, millest esimesed kaks päeva toimuvad järjestikku. Toimumiskoha lähedal on olemas majutusvõimalus. Majutuse ja õhtusöögi maksumus siiski ei ole arvestatud koolituse sisse ning selle peavad tasuma osalejad ise.

 

Ajakava kõikidel päevadel:

 • 9.00-13.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)
 • 13-00-14.00 lõunasöök
 • 14.00-18.00 koolitus (vahepeal 1 kohvipaus)

Koolitusele on oodatud konsulenditööst huvitatud inimesed.

Õppe-eesmärgid: mooduli edukalt läbinu

 • mõistab nõuandetöö olemust ja enda käitumismustreid nõustajana
 • tunneb ja tunnistab oma arenguvajadusi ja -võimalusi
 • arendab pidevalt enda ja teiste tegevuse analüüsimise oskust
 • mõistab ja arvestab oma sihtrühma, nõuandetööd puudutavate asjaolude ning teiste osapoolte erihuvidega
 • kohtleb teisi osapooli tolerantselt ja lugupidamisega

Mooduli teemad:

 • Minu roll nõustajana ning eneseanalüüs: eesmärgid, motivatsioon, erinevad rollid ja nende mõistmine, kultuuride erinevused ja tundlikud teemad, tugevused ja nõrkused
 • Minu sihtrühm ja kliendid
 • Nõuandetöö kontseptsiooni mõistmine ja baashoiakud
 • Nõuandetöö soolised aspektid, Meeste, naiste ja pereliikmete suhted nõuandetöös

 

Koolituse korraldaja: Maaelu Teadmuskeskus
Koolitaja Kaja Piirfeldt  (tunnustatud CECRA koolitaja); kajapiirfeldt@gmail.com

Koolitus on esimene moodul CECRA koolitusprogrammist.
Euroopa maapiirkondade konsulentide sertifikaat CECRA (“Certificate for European Consultants in Rural Areas” ) on Euroopa liikmesriikide pädevusprogramm nõustamismetoodikas.