Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus”

13. dets. 2019

Põllumajandusloomade heaolu – lihaveis

Koolitus toimub 13. detsember Olustvere Teenindus ja Maamajanduskoolis

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta.

Ajakava:  Koolituse maht 8 akadeemilist tundi ( sh 2 tundi praktiline õpe)

09.15  – 09.30 kogunemine, registreerimine.

09.30 – 11.00  Lihaveisefarmi nakkushaiguste ennetustöö.  M. Vahar

11.00 – 11.10 paus

11.10 – 12.40 Heaolu, pidamine, hooldamine-aastakäik farmis.  M. Vahar

12.40 – 13.20 lõuna

13.20 – 14.50  Loomade eksport, import, karantiin, külalised. Seadusest tulenevad kohustused               oma tarbeks tapetud  looma korral; hukatud ja tapetud loom ja muud loomsed             kõrvalsaadused.  H. Kaup

14.50 – 15.00  paus

15.00 – 16.30 Nakkushaiguste ennetustöö. Praktiline õpe. M. Vahar

Lektorid:

Mariliis Vahar – kogemustega lihaveisekasvataja, Ohtla Lihaveis OÜ juhataja

Harles Kaup   – juhtiv spetsialist, Põhja regioon Veterinaar ja Toiduamet

  • Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate lihaveisefarmi nakkushaiguste ennetustööst sh paraktilised kogemused heaolust, pidamisest, hooldamisest. Loomade eksport, import, karantiin, külalised. Seadusest tulenevad kohustused oma tarbeks tapetud  looma korral; hukatud ja tapetud loom ja muud loomsed kõrvalsaadused.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Vajalik eelregistreerimine kuni 09.detsember. https://docs.google.com/forms/d/1Ty0UTZ4M1oNOLMmaaTJKxHTNeNKF9USbFQMmUC85Cm8/ 

Koolituse õppekava leiad SIIT

Info marika.oeselg@gmail.com tel. 513 6242

MAK_logo