Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: tootmisprotsesside juhtimine

12. dets. 2019 09:00 - 16:15

Koolitus 12.-13. detsember (N / R ) 2019.
Koolituse toimumise kohaks on Põltsamaa, Kesk 4, Carl Schmidt’i Maja.

Täpsem info ja registreerumine: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=9902&id_ay_toimumine=13004&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Koolituse sihtrühma kuuluvad  isikud, kes vastavad vähemalt ühele järgmistest nõuetest:
1) isikule on kutseseaduses sätestatud alusel ja korras antud konsulendi kutse ja tal on kehtiv kutsetunnistus;
2) isikule kutseseaduse alusel ja korras antud konsulendi kutsetunnistuse kehtivuse lõppemisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud;
3) isik on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 71 lõikes 1 sätestatud valikumenetluse kohaselt valitud nõustamisteenuse osutajaga lepingulises suhtes ning tegeleb põllu- või maamajandusliku nõustamisteenuse osutamisega.

Koolitust finantseeritakse Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 vahenditest ning see on sihtrühma kuuluvatele isikutele tasuta.

NB! Teavitame! Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

.

Koolituse korraldaja:
Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut
Fr. R. Kreutzwaldi 1a
51006 Tartu,
tel 7313061
e-post: jaana.orin@emu.ee
http://ms.emu.ee/et/avaleht/

MAK_logo