Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus”

5. juuni 2020

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool korraldab koolituse Põllumajandusloomade heaolu – lihaveisekasvatus PIP loomakasvatusprogrammi raames. Koolitus toimub 5.juunil algusega kell 10:00 kuni  16.30.
Toimumise koht on Talu ja Tulu OÜ-s. Pärnumaa, Lääneranna vald, Karinõmme küla.

Ajakava:  Koolituse maht 8 akadeemilist tundi ( sh 5 tundi praktiline õpe)

9.45 – 10.00 kogunemine, registreerimine.

10.00 – 12.15 õppetöö

12.15 – 12.45 lõuna

12.45 – 16:30 praktiline õpe

Lektor Targo Pikkmets, veisekasvatuskonsulent, Talu ja Tulu OÜ juhatuse liige / lihaveisekasvataja, Eesti Lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige.

Õppe sisu: Koolitusel osalenu on saanud ülevaate lihaveiste pidamisest nende erinevates tootmisetappides; nõuded karjatamisele; veekaitsenõuded, välitingimustes ja ehitises pidamine; kitsendused karjatatavatel rohumaadel; kohtlemine ja käitlemine.

Koolitus kvalifitseerub loomade heaolu kohaseks õppeks, mille läbimisel on loomade heaolu toetuse taotlejal võimalik taotleda toetust koolituse lisategevuse nõude täitmise eest.

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad ning kõik teemast huvitatud isikud.

Registreerimise tähtaeg 01 juuni. Koolitus toimub kui grupp komplekteerub ( osalejaid peab olema vähemalt 10), registreerunuid teavitatakse. Registreeri siin: https://docs.google.com/forms/d/11q_piuK9Yp5FvIMPVgKoDdmNS9g3Rkz–otlQqQLrxw/

Info tel. 513 6242

Õppekava _Põllumajandusloomade heaolu _lihaveised_05_06_20

Õppematerjalide link https://olustveretmk-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/koolitus_olustvere_edu_ee/EiLlnZEz3h9HjDlt_p3CoxUBe4GNfpwP0QO31tsjt6HznQ?e=ZJM61A

Koolitus toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse tegevusvaldkonnas II “ raames, tegevus on rahastatud Eesti maaelu arengukava 2014-2020 vahenditest ja on kõigile osalejatele tasuta.

 

MAK_logo