Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus

15. märts 2019

 AU.577 Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus
Toimumisaeg 15.03.2019
Maht 6 akadeemilist tundi
Toimumiskoht Tartu linn Eesti Maaülikool Kreutzwaldi 56/1 auditoorium A 303
Ajakava 10:00 – 11:30 õppetöö
11:30 – 12:00 kohvipaus
12:00 – 13:30 õppetöö
13:30 – 13:45 paus
13:45 – 15:15 õppetöö

Koolitus läheb arvesse loomade heaolu toetuse taotlemisel.
Õppekava kinnitamise teade 12.02.2018 nr 4.2-6/888-1

Õppekeel eesti keel
Õppejõud Birgit Aasmäe, mag (vet-med), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor
Julia Jeremejeva, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor
Hinnainfo Koolitus toimub programmi
“Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ja on sihtrühma kuulujatele tasuta.
Sihtrühm Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.
Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad (nt loomasööda, veterinaarravimite müüjad), oma ettevõtte tegevusvaldkonda laiendada soovijad, põllumajanduslike esindus- ja erialaorganisatsioonide juhatuse liikmed ja töötajad.

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames.

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega.

Sisu Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs
Loomade ravi korraldamine
Nakkushaiguste äratundmine ja diagnoosimine karjas
Farmi bioturvalisuse kava loomine
Registreerumise tähtaeg 11.03.2019
Registreerumise lisainfo Registreerumisega avaldate soovi antud koolitusel osaleda. Enne kui registreerute, palun veenduge, et kuulute sihtrühma (vt. infot eespool).
Registreerumine on avatud kuni registreerumistähtaja lõpuni või kuni grupi täitumiseni.
Koolitus toimub, kui grupp komplekteerub, st. koolitusel osalejaid peab olema vähemalt 10.

Registreeruda on võimalik lingi alt: https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=12605&systeemi_seaded=3,1,12,1,

Lähem info
Eesti Maaülikooli avatud ülikool
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51006 Tartu,

tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844

e-post: avayl@emu.ee

MAK_logo