Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus „Toidukäitleja enesekontrollisüsteemi (HACCP) loomine ja rakendamine“

6. mai 2015

Harjumaa

Rävala 8, Tallinn

Harjumaa

Toiduliit korraldab MAK 1.1 toetuse abil 6. mail koolituse „Toidukäitleja enesekontrollisüsteemi (HACCP) loomine ja rakendamine

Koolituse algus kell 10.00

 

Koolituse eesmärk ja tulemus

Nõue HACCP alastele teadmistele tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004, toiduainete hügieeni kohta, II Lisa XII peatüki punktist 2:   2. et käesoleva määruse artikli 5 lõikes 1 osutatud korra väljatöötamise ja haldamise eest või asjakohaste juhiste rakendamise eest vastutavad isikutel on vastav HACCP põhimõtete kohaldamise alane väljaõpe

Osalejale väljastatakse toiduhügieenialastes õigusaktides nõutud HACCP baaskoolituse läbimist kinnitav tunnistus.  

 

Koolituse sisu

Teemad:
* Mõisted – HACCP, enesekontroll, ohuanalüüs, kriitiline kontrollpunkt, kriitiline piir, seire, korrigeerivad tegevused
* Enesekontrolli tugiprogrammid – loomine, juurutamine, rakendamine    HACCP üldised põhimõtted
* Ohtude kindlakstegemine, ohtude ja riskide hindamine
* Ülevaade levinumatest ohtudest – bioloogilised, füüsikalised, keemilised
* Kriitiliste kontrollpunktide määramine
* Kriitiliste piiride kehtestamine kriitilistes kontrollpunktides
* Seire süsteemi valimine iga kriitilise kontrollpunkti jaoks
* Korrigeerivate tegevuste kehtestamine
* Tõestamisprotseduuride määramine
* Enesekontrollisüsteemi dokumenteerimine
* Enesekontrolli juurutamise ettevalmistamine

 

Koolituse  metoodika kirjeldus ja maht

Õppematerjalid, loeng, arutelud.

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi

 

Lektor/koolitaja: Katrin Valgma  Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist

 

 

Eesti Toiduainetööstuse Liit
Estonian Food Industry Association
Saku 15, Tallinn
Tel: +372 6 484 978
Fax: +372 6312 718
E-mail: kadri@toiduliit.ee
www.toiduliit.ee