Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Koolitus “Veiste söötmine” (4.õppepäev)

24. apr. 2020

Koolitus toimub Olustvere Teenindus-ja Maamajanduskoolis.

GRUPP ON TÄIS!

Koolitusel osalemine eeldab algteadmisi ja kogemusi piimalehmade täisratsioonilise segusööda ja söödaratsiooni koostamise põhimõtetest ning luba EPJ serverisse „Vissuke“ sisselogimist.

Tegemist on 4 päevase koolitusega ( 40 ak tundi, sellest 12 praktiline) ja eeldab kaasa töötamist kõigil päevadel, toimumisajad: 21.veebruar;10. märts;13. märts; 24.aprill.

Koolituse ajakava kõikidel päevadel

09.00 – 10.30  õppetöö

10.30 – 10.40  paus

10.40 – 12.00  õppetöö

12.00 – 12.30  lõuna

12.30 – 15.00 õppetöö (sh praktiline õpe 1 tund)

15.00 – 15.10  paus

15.10 – 17.25 õppetöö (sh praktiline õpe 2 tundi )

Teemad

21.02 Lüpsilehmade söötmine

Õppe sisu: söötmise ja aretuse seosed; rasvad ja rasvhapped; söödalisandite otstarbekas kasutamine; söödakvaliteedi- ja täisratsioonilise segusööda hindamine; söötmise iseärasused robotlüpsiga farmis. Lektor O. Kärt

10.03 Vasikate ja noorloomade söötmine.

Õppe sisu: piimaperioodi vasikate söötmine; noorloomadele söötmine; söömust mõjutavad tegurid. Lektor K. Mõtus, M.Oeselg

13.03 Piimalehmade söötmisest tulenevate ainevahetushaiguste hindamine.

Õppe sisu: millised jõudluskontrolli andmed iseloomustavad ainevahetusalast olukorda farmis; kuidas monotoorida; praktilised võtted ainevahetuse hindamiseks farmis. Lektor P. Kalmus

24.04 Lüpsilehmade söödaratsiooni optimeerimine.(24.aprilli koolitus pidi varem toimuma 27.märtsil, kuid seoses riigi eriolukorraga lükati see 24.aprillile)

Õppesisu: söödaratsiooni optimeerimine sh poegimiseelne ja – järgne periood; söödakulude arvestamine. Lektor O. Kärt

Õppejõud :

Olav Kärt, emeriitprofessor Eesti Maaülikool
Kerli Mõtus, suurloomade meditsiin, karjatervis, dotsent Eesti Maaülikool
Piret Kalmus, produktiivloomade sisehaigused, dotsent Eesti Maaülikool
Marika Oeselg, kutseõpetaja OTMK, loomakasvatusnõustaja Maaelu Edendamise Sihtasutus

Koolitus toimub programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas” raames ning on sihtrühmale tasuta, osalejatele väljastatakse tunnistus(õppetöös osalemine 90%)

 

Sihtgrupp: Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja. Lisaks valdkonna teenindamisega tegelejad.

MAK_logo