Loading Sündmused

« Kõik Sündmused

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

18. nov. 2021 10:00 - 19. nov. 2021 17:00

maaelu arengukava

Toimumisaeg: 18. – 19. november

Toimumiskoht: TJO Konsultatsioonid OÜ ruumides, (aadressil: Väike – Paala 1, Tallinn)

Kestvus: 2 koolituspäeva. Koolitus, õppeauditid ning sellele järgnevad arutelud on jagatud kokku
kahele päevale.

Koolituse sihtgrupp: toidutöötlejad

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmised, oskused ja vilumus juhtimissüsteemi tulemuslike siseauditite ettevalmistamiseks, läbiviimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.

 

Palun registreeruge SIIT LINGILT, sest kohtade arv on piiratud


PÄEVAKAVA 1. päev

Koolitaja ja audiitorite juhendaja: Ain Reinbusch

10.00 – 10.05     Sissejuhatus koolituspäeva
10.05 – 11.30      Auditeerimise mõisted ja olemus.
Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus peatutakse auditeerimise alustel.
11.30 – 11.45      Kohvipaus
11.45 – 13.15       Lühiülevaade standardi ISO 9001:2015 nõuetest (audiitori vaates).
Lühiülevaade ISO 9001:2015 nõuetest, millele peaks audiitorid auditeerimisel tähelepanu pöörama.
13.15 – 13.45      Lõuna
13.45 – 15.15      Tulemusliku siseauditi ettevalmistamisel kasutatavad tehnikad.
Osalejate ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus käsitletakse auditeerimise protsessi ja etappe ning auditeerimise ettevalmistamisega seonduvaid tehnikaid.
15.15 – 15.30     Kohvipaus
15.30 – 16.45    Grupitöö.
Osalejad jagunevad gruppidesse ning viiakse kogenud juhendaja toetusel läbi dokumentatsiooni audit ja järgmise päeva õppeauditi ettevalmistus näidisjuhtumi baasil
16.45 – 17.00    Koolituspäeva kokkuvõte

 

PÄEVAKAVA 2. päev

Koolitaja ja audiitorite juhendaja: Ain Reinbusch

10.00 – 10.05    Sissejuhatus koolituspäeva
10.05 – 11.30     Praktiline ülevaade auditi läbiviimise tehnikatest, häälestamine auditi läbiviimisele.
Osalejate              ettevalmistamine kvaliteedijuhtimissüsteemi siseauditite läbiviimiseks, kus käsitletakse                                            auditeerimise läbiviimisega seonduvaid tehnikaid.
11.30 – 11.45      Kohvipaus
11.45 – 13.15      Praktiline õppeaudit kogenud juhendaja toetusel.
Praktilise õppeauditi läbiviimine – isikute intervjueerimine, tõendusdokumentide läbivaatamine.
13.15 – 13.45      Lõuna
13.45 – 15.15      Auditile järgnevad tegevused ning järelauditite läbiviimine.
Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (auditi koondaruannete vormistamine,
mittevastavuste sõnastamine ja auditi töödokumendid)
15.15 – 15.30      Kohvipaus
15.30 – 16.45     Eksam
16.45 – 17.00     Koolituse kokkuvõte

 

COVID-19 piirangutest tulenev info
Seoses avalike ürituste korraldamisele seatud piirangutega saame infopäevale lubada vaid vaktsineeritud või COVID-19 haiguse läbi põdenud inimesed (Osalejatel peab olema kas läbipõdemist või vaktsineerimist tõendav sertifikaat, mis tuleb esitada koos ID-kaardiga). Vastavad tõendid saab luua patsiendiportaalis digilugu.ee ning on kohustuslikud ettenäitamiseks kõigile üritusel osalejatele. Kohapeal kehtib maskikandmise kohustus. Samuti on olemas võimalus käsi desotada.